KPA missgynnar inte kvinnor - ger lika pension till kvinnor och män

Report this content

KPA missgynnar inte kvinnor - ger lika pension till kvinnor och män Kvinnor som sparar i KPA pensionsförsäkring får inte lägre pension än män. Samma summa sparande ger samma utbetald pension, för män och kvinnor. Men så är det inte i alla försäkringsbolag. De allra flesta bolagen ger kvinnor lägre pension enligt undersökning gjord av HTF, SKTF och ST som publiceras på Dagens Nyheters debattsida i dag måndag. - Vi tycker inte att argumentet håller att kvinnor lever längre än män och därför ska få lägre pension. Det är att lura kvinnor på sin pension, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen hos KPA. Sparare i KPAs privata pensionsförsäkring är till största delen kvinnor. KPA skulle med de andra försäkringsbolagens resonemang ha allt att vinna på att behandla män och kvinnor olika. - Vår målgrupp, kommun- och landstingsanställda utgörs till 80 procent av kvinnor. Många av dem kommer att få en låg allmän pension. Vi vill inte lura dem genom att inte ge full utdelning på det egna privata pensionssparandet, som man sparat till i många år och försakat annat för att för att få ihop, säger Kerstin Grönwall. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 KPA pressjour, tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar