KPA och Hjärt-Lungfonden i samarbete kring Hälsans Stig

KPA och Hjärt-Lungfonden i samarbete kring Hälsans Stig KPA och Hjärt-Lungfonden inleder ett samarbete kring Hälsans Stig som syftar till att öka användningen av stigarna runt om i landet och därmed främja folkhälsan. Genom samarbetet får Hjärt-Lungfonden, som i Sverige äger rättigheterna till konceptet, mer resurser för att stimulera intresset för stigarna och för KPA som etiskt pensionsbolag, är det ett sätt att i handling visa att företaget tar ett uttalat ansvar för människa och miljö. Hälsans Stig är promenad- och motionsslingor som anläggs längs attraktiva promenadstråk runt om i Sverige. KPA blir Hjärt-Lungfondens första nationella sponsor för Hälsans Stig och avtalet sträcker sig över tre år. Hälsans Stig och KPA kommer tillsammans att genomföra en rad aktiviteter som syftar till att stimulera människor att promenera mera. - Hälsans Stig är ett utmärkt koncept för att främja folkhälsan. I det moderna samhället rör vi oss allt mindre, därför är alla initiativ som syftar till att öka rörelse viktiga. KPA är ett etiskt pensionsbolag som tar ett långsiktigt ansvar för människa och miljö. Detta är ett av flera sätt för oss att ta detta ansvar, säger Bertil Repfennig, vd för KPA AB. - Vi är mycket glada över KPA som samarbetspartner. Vi har gemensamma värderingar. Med KPAs stöd kommer vi att bli mer aktiva i vår opinionsbildning för lågintensiv motion och kunna anlägga ännu fler stigar, säger Tove Bångstad, verksamhetschef på Hjärt-Lungfonden. Det är respektive kommun som tillsammans med Hjärt-Lungfonden tar initiativet till att anlägga en Hälsans Stig. Hittills har det anlagts drygt 50 Hälsans Stig runt om i Sverige. På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt så man alltid vet hur lång sträcka man tillryggalagt. Utmed slingorna finns ett antal översiktskartor som beskriver slingan och området omkring. Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Idéen till Hälsans Stig kommer från den Irländska Hjärtfonden och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt- kärlsjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet, exempelvis i form av raska promenader, bidrar till förbättrat välbefinnande och ökar möjligheterna att bevara funktionsförmåga och oberoende in i ålderdomen. Ett flertal vetenskapliga artiklar visar också att regelbunden fysisk aktivitet påtagligt minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, övervikt och diabetes. För mer information, var vänlig kontakta KPA AB Bertil Repfennig, vd Tfn: 08-665 04 00 Email:bertil.repfennig@kpa.se KPAs pressjour: 070-652 62 20 Hjärt-Lungfonden Roger Höglund, informationschef Tfn: 08-566 24 231 Email: roger.hoglund@hjart-lungfonden.se Hälsans Stig http://www.hjart-lungfonden.se/halsans_stig/ KPA KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Läs mer på http://www.kpa.se Hjärt-Lungfonden Hjärt- Lungfonden är en ideell, opolitisk förening med syfte att bekämpa vår tids största folksjukdomar; hjärt- kärl och lungsjukdomar. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2002 uppgår till 91 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt- kärl och lungforskning. Hjärt-Lungfonden arbetar också med ett antal hälsoprojekt som riktar sig mot allmänheten, däribland Hälsans Stig. Hjärt-Lungfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Läs mer på http://www.hjart-lungfonden.se/ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar