KPA sänker återbäringsräntan

KPA sänker återbäringsräntan KPA Pensionsförsäkring sänker återbäringsräntan på traditionell pensionsförsäkring till 10 procent. Sänkningen gäller från och med 1 februari och gäller både befintligt sparande och nytt sparande. - Med tanke på den senaste tidens osäkerhet på främst aktiemarknaderna väljer vi att justera återbäringsräntan. Vi vill verka för en tydligare koppling mellan avkastning och återbäring och har därför för avsikt att justera återbäringsräntan oftare i framtiden, säger Jan Paju, vd för KPA Liv. Räntenivån 10 procent är före skatt och före kostnader relaterade till kapital. För mer information kontakta: Jan Paju, vd KPA Liv, tel: 08-665 48 30, 070-548 68 03 Presstelefon: 070-652 62 20 Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se KPA Liv är en livförsäkringskoncern som är helägd av KPA AB. KPA Liv består av moderbolaget KPA Livförsäkring samt dotterbolagen KPA Pensionsförsäkring, KPA Pension och KPA Fondförsäkring. KPA har en förhistoria som börjar 1922. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar