Ny rapport om 70-talisternas pensioner: Stort glapp mellan önskad och förväntad pension

Högst 60 procent av lönen i pension. Det förväntar sig 70-talisterna i kommun och landsting. Men bara en av tio klarar sig på det. De flesta behöver minst 80 procent av sin nuvarande lön. Ekvationen går inte ihop, visar en ny pensionsrapport från KPA Pension.

KPA Pensions nya pensionsrapport avslöjar att 70-talisterna i kommun och landsting är pessimistiska om sin framtida pension – men också synnerligen realistiska. 70-talisternas pensioner kommer mycket riktigt att ligga mellan 50-60 procent av lönen – om de inte sparar privat. Det visar nya beräkningar, som gjorts av professor Lennart Flood, Handelshögskolan i Göteborg, på uppdrag av KPA Pension. Orange glädjekalkyl? Lennart Flood har jämfört pensionen med lönen åren före pensioneringen, då den ekonomiska standarden är som högst för de flesta. Försäkringskassan däremot utgår från hela livslönen, där låga ingångslöner finns med. Därför kan intrycket av den allmänna pensionen i det orange kuvertet bli en ren glädjekalkyl för många. Kvinnor riskerar särskilt att bli pensionsförlorare. Tre av fyra anställda i kommun och landsting är kvinnor. De kvinnliga 70-talisterna börjar arbeta senare och vill gå tidigare i pension än sina manliga kolleger. Kvinnor tjänar mindre även när de gör samma jobb som män. Och kvinnor arbetar oftare deltid, vilket slår hårt mot pensionen. Efter 75 år kan kvinnorna inte räkna med mer än halva lönen i pension. - Vi hoppas att vår nya rapport kan bli något av en väckarklocka. Inte minst de tydliga beräkningarna visar att det behövs framtida opinionsbildning och informationsinsatser. Om 70-talisterna ska få den pensionsnivå som de eftersträvar borde de pensionsspara privat. I dag är det bara hälften som gör det, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 Ladda ned 70-talistrapporten på www.kpa.se

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera