Pensionsbarometer KPA

Report this content

KPAs Pensionsbarometer september 2000 Forfarande låg kunskap om "det bortglömda valet" - boende i glesbygd mest kunniga Närmare åtta av tio (77 procent) kommun- och landstingsanställda tycker att de har otillräcklig kunskap om sin tjänstepension inför höstens pensionsval, PFA 98. Boende i glesbygd är de som känner att de har bäst kunskap, 28 procent jämfört med 12 procent totalt. Det visar september månads Pensionsbarometer, en regelbunden mätning som genomförs av TEMO på uppdrag av KPA. - Det är alldeles för många som tycker att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna göra sitt val. Men tendensen ser ut att vara att fler och fler tycker att de har åtminstone tillräckligt kunskap. Det är positivt, säger Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen KPA. Samtliga uppgifter gäller kommun- och landstingsanställda. 77 procent tycker att de har otillräcklig kunskap om tjänstepensionen. De som tycker att de har tillräcklig kunskap har dock ökat sedan augusti, från 8 till 12 procent. 86 procent säger att de kommer att göra ett aktivt val när det gäller tjänstepensionen. I augusti var det 83 procent. I premiepensionsvalet anger 65-70 procent att de ska göra ett aktivt val, (riksgenomsnitt). 28 procent av de boende i glesbygd känner att de har tillräcklig kunskap om tjänstepensionen, jämfört med 12 procent totalt. 74 procent har ingen uppfattning om eller har börjat fundera på vilket bolag som man ska välja för sin tjänstepension. 21 procent har börjat fundera eller bestämt sig för vilket bolag de kommer att välja. Det är en ökning från augusti. Då var det 15 procent. Fakta Under perioden oktober - december ska 800 000 kommun- och landstingsanställda förutom att välja fonder för sin premiepension även välja försäkringsbolag och försäkringsform, fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring, för sin tjänstepension, PFA 98. Undersökningen genomfördes av TEMO under september månad. Totalt 857 telefonintervjuer har gjorts. KPA presenterar löpande resultat från Pensionsbarometern. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA, tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 Pär Rahm, senior konsult, Temo, tel: 08-629 60 32 KPA pressjour, tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar