Premiesparfonden dåligt alternativ för unga människor eget val ger större chans till högre pension

Premiesparfonden dåligt alternativ för unga människor - eget val ger större chans till högre pension Många yngre riskerar att få onödigt låg pension i samband med höstens premiepensionsval. Det mesta tyder på att icke-väljarnas alternativ, den statliga Premiesparfonden, blir den största fonden i systemet. Samtidigt pekar undersökningar på att många unga kommer att avstå från att välja. Det är olyckligt då Premiesparfondens strategi är anpassad för äldre personer med kortare spartid. Resultatet blir lägre pension för dagens unga. - Jag tror många unga är omedvetna om att den statliga Premiesparfonden inte passar för dem. Det kan vara bekvämt att avstå från att välja men det är ett beslut som kan få obehagliga ekonomiska konsekvenser flera decennier fram i tiden, säger Carina Lundberg, vd KPA Fonder. De som inte väljer själv i höstens premiepensionsval får sina pensionspengar placerade i Premiesparfonden, som förvaltas av Sjunde AP- fonden. Premiesparfonden är vare sig individ- eller generationsanpassad utan utgår i sin placeringsstrategi från en 42-åring som sparar till pensionen i 22 år och har en genomsnittlig årsinkomst på 200 000 kronor. Premiesparfondens kommer att placera 85 procent i aktier och resten i realränteobligationer. Olika undersökningar visar att många unga kommer att hamna i Premiesparfonden. Med den inriktning som fonden nu valt skulle det kunna innebära risk för lägre avkastning än vad som tidigare beräknats. Ju yngre, desto större andel av pensionssparandet bör ligga i aktier. - Unga borde välja ett alternativ som innehåller högre andel aktier. De har lång tid kvar till pensionen och aktier är det bästa sättet att få pengarna och därmed den framtida pensionen att växa. Visst kan det vara komplicerat att sitta med den stora fondkatalogen men någon timmes nedlagd tid och ett aktivt val idag kan betyda tryggare ekonomi som pensionär, säger Carina Lundberg. För att avgöra vilken fondprofil som passar bör man väga in faktorer som ålder, kön, intresse för fonder, tidigare sparkapital, inkomst, bostadslån osv. Det finns många som erbjuder rådgivning kring premiepensionsvalet och det finns flera sajter på Internet där man kan göra jämförelser och få tips kring sitt val. Tips på informationskällor: Premiepensionsmyndigheten www.ppm.nu, tel: 0771-776 776, Försäkringskassan, www.pension.nu, tel: 020-61 65 70. Dagens Industris PPM-guide, www.di.se, Passagens pensionsinformation, www.passagen.se/ekonomi/pension För mer information kontakta: Carina Lundberg, vd KPA Fonder AB Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89 Tel: KPA pressjour, 070-652 62 20 KPA Fonder AB är sedan 1998 ett helägt dotterbolag till KPA AB. KPAs etiska fonder har funnits på marknaden sedan den första mars 1999. KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar