Selander, Persson nyanställda KPA

KPA anställer Björn Selander och Eva Johansson Björn Selander har anställts som affärsutvecklingschef på KPA AB. Björn kommer närmast från SPP där han ansvarade för SPPs produkter. Innan SPP arbetade Björn under många år på Skandia bland annat som aktuarie. När Skandia bestämde sig för att utmana de försäkringsbolag som sysslade med kollektivavtalad försäkring fick Björn i uppdrag att bygga upp denna verksamhet. Detta resulterade i Skandias Tjänstepensions Program, vilket tog upp konkurrensen med såväl SPP som KPA AB om kollektivavtalad försäkring. Björn börjar sin anställning på KPA AB i slutet av mars 2003. Eva Johansson har anställts som aktuarie på KPA AB. Eva kommer närmast från SPV där hon tjänstgjorde som aktuarie. Eva har mångårig erfarenhet vad gäller statliga och kommunala pensioner. Hon har tidigare arbetat med försäkringsteknik inom både Skandia och Wasa. Eva börjar sina anställning på KPA AB den 1 juni 2003. - Vi är glada över att Björn och Eva vill börja hos oss. Båda har mångårig branscherfarenhet som är av stort värde för oss, säger Bertil Repfennig, vd på KPA AB. För mer information kontakta Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 08 39, 0734-39 33 06 KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86 KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala företag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar