Succé för KPAs pensionsseminarier 160 000 personer har deltagit

Report this content

Succé för KPAs pensionsseminarier 160 000 personer har deltagit Under ett års tid har KPA tillsammans med kommuner och landsting arrangerat pensionsseminarier över hela Sverige. I dag är nästan 2 000 seminarier genomförda. Fler än 160 000 personer har kommit och lyssnat. - Innan året är slut räknar vi med att ha informerat ytterligare 100 000 personer, säger Wiveka Looström, försäljningschef KPA. Syftet med seminarierna är att informera om höstens båda pensionsval, Premiepensionsvalet och PFA-98 (som gäller kommun- och landstingsanställda), reda ut begrepp, förklarar vilka val som ska göras och även ge en bild av hur varje individ kan påverka sin framtida pension. - Intresset för höstens pensionsval blir större och större. Fler kommer på seminarierna. Fler är också mer insatta i dag jämfört med för ett år sedan då vi började, säger Wiveka Looström. Men osäkerheten är dock fortfarande stor hos det stora flertalet. Det är svårt att hålla reda på att det är två pensionsval och vad som gäller för vilket val. - De vanligaste frågorna gäller de olika valen, byten av fonder, avgifter och återbetalningsskydd, berättar Wiveka Looström. På KPA arbetar tio personer heltid med att hålla pensionsinformationsseminarier. Viktiga tidpunkter för PFA 98 valet Den 30 september ska arbetsgivarna ha tagit beslut om hur stor den individuella delen ska vara. Vecka 42-43, valblankett skickas från Pensionsvalet PV AB. Senast den 31 december 2000 ska valblanketten vara inskickad till Pensionsvalet PV AB. Den 1 februari 2001 ska man kontakta det försäkringsbolag som man valt för att ta bort återbetalningsskydd eller ändra förmånstagare. Den 31 mars 2001, pengarna förs över till det försäkringsbolag som man valt. Den 1 april 2001, från och med nu går det att när som helst ändra sitt val. För mer information kontakta: Wiveka Looström, försäljningschef KPA, tel: 08-665 06 19, 0703-72 27 96 KPA pressjour, tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent tillsammans av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar