Börsnoterade bolag bäst på transparens i skatt och hållbarhet

20 procent av LargeCap-bolagen på Stockholmsbörsen rapporterar utförligt om skatt som hållbarhetsfråga. Bland icke-noterade svenska bolag gör 11 procent detta. Det kan jämföras med fyra procent av statliga svenska bolag. Det visar KPMGs nya studie om Tax Transparency.

  • LargeCap-bolagen på Stockholmsbörsen ligger steget före statliga svenska bolag och stora privatägda bolag när det handlar om att utförligt rapportera om skatt som hållbarhetsfråga. Transparens kring skatt blir en allmer prioriterad fråga hos börsnoterade bolag. Nya regleringar rörande bland annat land-för-land rapportering och ökade krav från investerare driver utvecklingen, säger David Perrone, ansvarig för Tax Transformation på KPMG Sverige.

27 procent av LargeCap-bolagen redovisar om skatt och hållbarhet på sin hemsida, och 23 procent har publicerat sin skattepolicy. Endast fyra procent av de statligt ägda bolagen har publicerat en skattepolicy och för icke-noterade bolag är siffran sex procent. Sedan KPMG inledde sina studier av frågan 2014 har LargeCap-bolagen som utförligt rapporterar skatt som hållbarhetsfråga ökat med cirka två procentenheter per år. Dock nämner fortfarande 39 procent av LargeCap-bolagen inte alls skatt som hållbarhetsfråga. Detsamma gäller för 24 procent av de statligt ägda bolagen och hela 66 procent av de icke-noterade bolagen.

  • Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy har ungefär vart fjärde börsbolag publicerat sin skattepolicy på sin hemsida. Vi förväntar oss en fortsatt ökning i takt med att allt fler intressenter börjar ifrågasätta skatt som en del i företags större hållbarhetsarbete. Det är positivt att stora börsnoterade bolag i allt större utsträckning tar frågorna på allvar, fortsätter David Perrone.

KPMG har undersökt hur transparenta bolag är kring skatt som hållbarhetsfråga sedan 2014. Fram till räkenskapsåret 2015 studerades endast Largecap-bolag på Stockholmsbörsen. I årets studie som avser räkenskapsåret 2016 har även statligt ägda bolag och Topp100 icke-noterade bolag inkluderats.

För mer information, vänligen kontakta:
David Perrone, Head of Tax Transformation, +46 73 327 21 27, david.perrone@kpmg.se

Björn Bergman, kommunikationsdirektör, +46 70-876 24 53, bjorn.bergman@kpmg.se

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera