Svenska bolag bäst på att rapportera om FNs hållbarhetsmål

68 procent av de svenska bolagen omnämner FNs hållbarhetsmål i sina redovisningar, vilket är långt över det globala snittet. Samtidigt halkar Sverige efter i att rapportera om hållbarhet då Sverige tappar sin tidigare topplacering. Detta visar rapporten The road ahead – The KPMG survey of Corporate Responsibility Reporting 2017.

KPMG har studerat hållbarhetsrapporteringen hos 4900 företag i 49 länder. De senaste årens trend att hållbarhetsrapportering ökar globalt håller i sig. Trots att Sverige fortsatt ligger på en hög nivå förlorar Sverige sin tidigare toppplacering. Sverige halkar även efter när det gäller integrerad rapportering och hamnar på nionde plats jämfört med en tidigare femte plats.

  • Vi ser en tillväxt i intresse och krav på att hållbarhetsrapportera i världen. Allra tydligast syns trenden i Latinamerika, som drivs av regleringar, ökad efterfrågan från utländska investerare samt ett behov av att bygga och upprätthålla allmänhetens förtroende.Trots att svenska bolag rapporterar kring hållbarhet i stor uträckning tappar Sverige därmed placeringar i vår undersökning. Höga krav från institutionella investerare samt politiska initiativ är globalt sett en drivkraft för rapportering om hållbarhet, där det ska bli spännande att följa EU-direktivets utveckling avseende krav på stora bolag att hållbarhetsrapportera, säger Torbjörn Westman, Head of Assurance på KPMG Sverige.

Sverige hamnar i topp gobalt sett vad gäller att rapportera om FNs hållbarhetsmål. 68 procent (60 av de 88 svenska hållbarhetsrapporterande bolagen) inkluderar dessa mål i sina redovisningar och kopplar målen till sina verksamheter. Det kan jämföras med det globala snittet på 39 procent. Utöver Sverige är Portugal och Mexiko de enda länder i vilka en majoritet av bolagen omnämner hållbarhetsmålen.

  • Att svenska bolag i så hög utsträckning uppmärksammar och arbetar med FNs hållbarhetsmål beror på många faktorer, däribland kultur och politik. Miljö- och hållbarhetsfrågor är även ständigt aktuella i Sverige och FNs hållbarhetsmål är ett sätt för bolag att redovisa på ett kommunikativt sätt vad de gör inom hållbarhet, fortsätter Torbjörn Westman.

Ett annat område som bolag i allt större utsträckning belyser i sin rapportering är mänskliga rättigheter, där Sverige med sina 78 procent hamnar på en femte placering globalt sett. Indien hamnar på en första plats med 95 procent, där legala krav kan förklara den höga andelen av bolag som rapporterar om mänskliga rättigheter.

Om rapporten

Vartannat år gör KPMG en global undersökning om hållbarhetrapportering hos världens största bolag. Rapporten publicerades första gången 1993 och årets studie är den tionde upplagan. Undersökningen har utförs av experter inom KPMG:s medlemsföretag och bygger på information som offentliggjorts av företag i deras hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och på webbplatser.

Årets undersökning har gjorts på två olika grupper av bolag, som sedan har jämförts. I den ena gruppen ingår världens 250 största bolag, i den andra ingår de hundra största bolagen i de 49 länder som har deltagit i studien, totalt rör det sig om 4 900 bolag. I år kartlägger undersökningen även fyra stora framväxande trender inom hållbarhetsrapportering: klimatrelaterade finansiella risker, FNs hållbarhetsmål (SDGerna), mänskliga rättigheter samt mål för minskning av växthusgasutsläpp.  

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Westman, Head of Assurance KPMG Sverige, torbjorn.westman@kpmg.se, 08-723 95 71

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se,
070-876 24 53
 

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera