Toyoda Automatic Loom Works förvärv av aktier i BT Industries

Toyoda Automatic Loom Works' förvärv av aktier i BT Industries Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. ("TAL") meddelade den 4 april 2000, att man avtalat om att förvärva 25,1 procent av aktierna i BT Industries AB (publ) från Nordico Invest och Banc of America Equity Partners under förutsättning av erforderliga myndighetstillstånd. Detta förvärv har slutligen genomförts idag. Som tidigare meddelats, löper anmälningsperioden för TALs offentliga erbjudande rörande återstående aktier i BT Industries ut fredagen den 2 juni 2000. TAL har förbehållit sig rätten att fullfölja erbjudandet vid en anslutning som är lägre än 90 procent och avser att utnyttja den rätten. TAL har ansökt om samtliga nödvändiga myndighetstillstånd i samband med det offentliga erbjudandet och förväntar sig för närvarande inte några hinder för att erhålla dessa tillstånd. Ytterligare information beträffande myndighetstillstånd och likvid avseende TALs offentliga erbjudande att förvärva återstående aktier i BT Industries lämnas kort efter anmälningstidens utgång den 2 juni 2000. Kariya den 31 maj 2000 TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS, LTD. Kontaktperson för Toyoda Automatic Loom Works, Ltd: Göran Riegnell, Kreab tel 08-5064 5276 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar