Dela

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Kontakt

 • Claes Nyberg

  tf Presschef


  08-22 77 08
  http://www.kry.se
 • Länkar

  Citat

  Lite förvånande att klamydia toppar listan på sökta sjukdomar i januari, så här i influensatider/förkylningstider
  Johan Flodin
  Jag ser fram emot att ta bolaget vidare in i nästa fas och med högsta fart arbeta för att tillgängliggöra vården så att fler medborgare i Sverige får vård när de behöver
  Erik Hjelmstedt
  KRY och MEDS driver ett nödvändigt paradigmskifte i vården som innebär att vården anpassar sig efter patienten istället för att patienten ska anpassa sig efter vårdsystemet
  Tobias Niemi, Sverigechef, KRY
  Vi har lyssnat på vad patienterna tycker är krångligt med vården. Den lösning vi nu presenterar i Malmö gör att patienterna inte längre behöver sitta och köa på en vårdcentral under dropin-tid. Den nya vården är utformad för patienterna
  KRYs Sverigechef Tobias Niemi
  Vi är fulla av förväntan på de möjligheter som de nya lokalerna i Bonnierhuset ger KRY, inte minst i nästa tillväxtfas. Det är ett fantastiskt läge och en plats där vi kan påskynda arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
  Johannes Schildt, vd på KRY
  Framtidens vård är personlig och individanpassad. Därför stärker vi nu upp vårt team med ledande spetskompetens inom utveckling av personlig och empatisk teknik som hjälper användaren att ta hand om sin egen hälsa
  Johannes Schildt
  En empatisk, personligt anpassad digital tjänst som är närvarande i användarens vardag är en nyckel till att leverera preventiv vård och hjälpa våra patienter att hålla sig friska,
  Johannes Schildt
  Vi är imponerade av vad KRY redan har uppnått och känner att de är bäst positionerade för att skapa en helt ny typ av vård där tekniken möjliggör mer effektiv behandling, stöd för användaren i sin vardag och en mer personlig och bättre upplevelse
  Hoa Ly
  Det är uppenbart att många invånare i Lund med omnejd upplever att det är svårt att få tillgång till första linjens läkarvård och psykologhjälp. KRY har startat en vårdcentral i Lund för att visa att det går att erbjuda besök hos läkare och psykolog inom bara några dagar. Den som behöver vård tidigare än så, kan söka vård hos oss digitalt
  Sarah Wu, Commercial Director KRY
  Region Sörmland satsar mycket på digitaliseringen av vården, de är teknikpositiva och en bra samarbetspartner för digitala vårdgivare. I och med att regionen nu beslutat att införa patientavgifter, vilket är i enlighet med den nationella rekommendationen från SKL och något som KRY tycker är viktigt, känner vi att tiden är mogen att börja verka även därifrån”
  Johannes Schildt, VD på KRY
  KRY bygger framtidens hälso- och sjukvård. Det manuella triage som ofta används i vården är inte tillräckligt bra, varken ur patient- eller effektivitetsperspektiv. Vården ska möta patienten, inte mota den. KRY finns till för att vården ska vara tillgänglig för patienterna oavsett var de bor, från en plats och på en tid som passar dem. Med dessa förändringar har vi tagit ytterligare ett steg på vägen till en modernare vård
  Johannes Schildt, VD på KRY
  Det är helt orimligt att familjer ska behöva vänta i veckor eller månader på ett första samtal. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet
  Martin Forster
  Vi vill göra vården bättre och mer tillgänglig. Många barn och unga är vana vid att interagera via skärm och tröskeln för att söka hjälp blir därför lägre. Det blir också lättare att få med skolan och båda vårdnadshavarna om de bor på olika håll
  Martin Forster
  KRY erbjuder snabb hjälp, samma dag som familjen söker, och kan fånga upp barn och unga i ett tidigt skede. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet
  Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi, och den som leder verksamheten inom KRY.
  Situationen är ohållbar. Det är inte rimligt att barn och ungdomar ska behöva vänta månader på att få kontakt med vården. Med KRY:s nya tjänst kan vi avhjälpa ett verkligt samhällsproblem och lätta bördan för många frustrerade familjer
  Martin Forster
  Tillhör man inte en riskgrupp så finns det andra sätt än att vaccinera sig som kan minska risken för att smittas av influensan, exempelvis genom att vara noggrann med att tvätta händerna och undvika nära kontakt med personer som du redan vet är sjuka
  Johan Flodin
  Undersökningen bekräftar det vi upplever i mötet med våra patienter, att många värdesätter snabb och högkvalitativ vård på patientens villkor. Digital vård är ett viktigt vårdalternativ som patienterna uppskattar.
  Sarah Wu, Sverigechef KRY
  Många betraktar den digitala vården som en självklarhet och en nödvändighet för att kunna få vård inom rimlig tid och på ett tillgängligt och bra sätt. Här har beslutsfattare en viktig uppgift, att lyssna på allmänheten och ge förutsättningar för digitala vårdgivare att utveckla vården
  Sarah Wu
  Hos KRY kan du få vård inom bara några minuter. Det är en väsentlig skillnad mot vissa fysiska vårdcentraler där du får vänta i dagar eller veckor. Dessutom bidrar vi till att utveckla ny teknik och nya behandlingsmetoder som gynnar patienterna
  Sarah Wu
  Att träna i en virtuell miljö kan vara första steget för någon som annars inte vågar utmana sin rädsla. I den virtuella världen kan patienten utsätta sig för sådant som känns svårt under lugna, kontrollerade former, i sin hemmiljö, tillsammans med sin psykolog som guidar i realtid. Det är ett bra exempel på hur ny teknik och nya innovationer leder till direkt patientnytta
  Jesper Enander, chefspsykolog på KRY
  Vi vet att scen- och talarskräck är väldigt vanligt förekommande och förhoppningen är att vår metod ska kunna hjälpa många fler så att de inte längre begränsas av sin scen- och talarskräck. Forskning har visat att KBT vid scenskräck har god effekt. Vi är hoppfulla om att VR-tekniken kan göra behandlingen ännu bättre
  Jesper Enander
  “Det finns så många barn och ungdomar idag som mår dåligt och inte får kontakt med en psykolog. I många delar av landet är tillgängligheten på vård för psykisk hälsa katastrofal. Med KRY kan vi vända på detta och ge barn och unga tillgång till terapeutisk hjälp så fort de behöver det. Jag tror också att unga faktiskt kan föredra att få sin vårdkontakt via en app jämfört med att behöva ta sig till en mottagning och sitta i en terapifåtölj. Mitt första uppdrag är att utveckla psykologisk behandling för barn och ungdomar via mobilen, motsvarande den tjänst som redan finns för vuxna”
  Martin Forster
  “Ungas psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och här ser vi att KRY snabbt kan göra verklig skillnad. Det finns ingen tid att förlora och Martin är med sin kunskap och erfarenhet perfekt lämpad att realisera den här delen av vår ambition om att bygga framtidens hälso- och sjukvård"
  KRYs vd Johannes Schildt”
  “Genom piloten kommer fler personer med förmaksflimmer att upptäckas och var och en av dessa kommer att minska sin risk för att drabbas av stroke. Man räknar med att det finns över 500 000 i Sverige som har förmaksflimmer - endast 370 000 har fått sin diagnos. Därför ser vi piloten som viktig"
  Marie Ekelund, projektledare för Flimmerlinjen hos riksförbundet HjärtLung
  “På KRY arbetar vi dagligen med att bygga framtidens hälso- och sjukvård genom digitalisering och skapandet av nya vårdflöden. Pilotprojektet är ett exempel på detta då vi avser förbättra patientupplevelsen och samtidigt minska risken för stroke”
  Johan Flodin, chef för medicinteknisk utveckling på KRY.
  "Eftersom förmaksflimmer ökar risken för stroke är det viktigt att det upptäcks och behandlas tidigt. Detta är ett väldigt spännande projekt där en ny strategi undersöks för att hitta patienter med flimmer mycket tidigare än vad som sker i dag"
  Anders Englund, Docent och Hjärtspecialist på GHP Arytmi Center i Stockholm.
  Vi vill att vården ska komma så nära patienten som möjligt. Genom det här samarbetet möjliggör vi att upp till 60 procent av alla primärvårdsbesök kan utföras utan att besöka en vårdcentral
  Livia Holm, Sverigechef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp