Behov av snabbare vård i Lund med omnejd

Nästan hälften, 49 procent, av de som bor i Lunds kommun eller i omgivande kommuner tror att det är ganska eller mycket svårt att få tillgång till vård hos en läkare eller vårdcentral inom vårdgarantins tre dagar. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av KRY bland drygt 500 personer. Ingen av de tillfrågade tror att det är mycket lätt att få vård hos en psykolog inom tre dagar.

– Det är uppenbart att många invånare i Lund med omnejd upplever att det är svårt att få tillgång till första linjens läkarvård och psykologhjälp. KRY har startat en vårdcentral i Lund för att visa att det går att erbjuda besök hos läkare och psykolog inom bara några dagar. Den som behöver vård tidigare än så, kan söka vård hos oss digitalt, säger Sarah Wu, Commercial Director KRY.

Undersökningen visar att det viktigaste när man listar sig på en vårdcentral är kompetent vårdpersonal (65%), följt av snabb vård (23%). Knappt en fjärdedel (24%) tycker att det har ganska eller mycket stor betydelse att vårdcentralen kan erbjuda psykolog. Viktigast är det för kvinnor i åldern 18–29 år, där över hälften (56%) tycker att det har ganska eller mycket stor betydelse.

Enligt nationell statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, får endast 28 procent av de som söker psykologhjälp i den fysiska vården träffa psykolog inom tre dagar. Inom digital vård är motsvarande siffra 99 procent.

För den som bor i Lund erbjuder KRY både möjlighet till snabb vård och psykolog på vårdcentralen i Medicon Valley och dessutom tillgång till digital vård. Det konceptet attraherar många invånare i Lund och i Lunds grannkommuner. Nästan tre av tio (29%) skulle vilja ha digital vård av samma vårdgivare som de går till fysiskt.

– Att själv kunna välja format på vården blir allt viktigare, inte minst för yngre personer. Och då kan det vara en trygghet att du får vård av samma vårdgivare både fysiskt och digitalt, säger Sarah Wu.   


Ur undersökningen:
Hur lätt eller svårt tror du att det är att få tillgång till vård hos en läkare eller vårdcentral inom vårdgarantins tre dagar? Med tillgång till vård menar vi inte akut vård
Mycket svårt ------------------- 17%
Ganska svårt ------------------- 31%
Varken lätt eller svårt -------- 17%
Ganska lätt -------------------- 23%
Mycket lätt -------------------- 6%
Tveksam, vet ej ---------------- 5%


Hur lätt eller svårt tror du att det är att få tillgång till vård hos psykolog inom tre dagar? Med tillgång till vård menar vi inte akut vård
Mycket svårt ------------------- 41%
Ganska svårt ------------------- 22%
Varken lätt eller svårt -------- 5%
Ganska lätt -------------------- 1%
Mycket lätt -------------------- -
Tveksam, vet ej ---------------- 32%

Skulle du vilja ha digital vård av samma vårdgivare som du skulle gå till för vård fysiskt?
Ja ----------------------------- 29%
Nej ---------------------------- 21%
Jag vill inte ha digital vård
alls --------------------------- 30%
Tveksam, vet ej ---------------- 19%


Vilket av följande tycker du är viktigast när du listar dig på en vårdcentral?
Snabb vård --------------------- 23%
Kompetent vårdpersonal --------- 65%
Gott bemötande ----------------- 6%
Generösa öppettider ------------ 4%
Annat -------------------------- 1%
Tveksam, vet ej ---------------- 1%


Undersökningen gjordes under vecka 9 2019 genom webbpanel med totalt 547 invånare i
Lunds kommun och Lunds grannkommuner. Fördelningen av respondenter var Lund (128),
Malmö (166) och övriga kommuner (253).

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är uppenbart att många invånare i Lund med omnejd upplever att det är svårt att få tillgång till första linjens läkarvård och psykologhjälp. KRY har startat en vårdcentral i Lund för att visa att det går att erbjuda besök hos läkare och psykolog inom bara några dagar. Den som behöver vård tidigare än så, kan söka vård hos oss digitalt
Sarah Wu, Commercial Director KRY