Få barn och unga får psykologhjälp i tid

Landstingens förmåga att erbjuda barn och ungdomar med psykisk ohälsa ett första psykologsamtal inom ramen för vårdgarantin på 7 dagar varierar kraftigt över landet. Det visar en sammanställning som KRY har gjort utifrån statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sämst av de uppmätta landstingen var Västmanland där enbart 3 procent fick vård inom vecka.

 

– Det är helt orimligt att familjer ska behöva vänta i veckor eller månader på ett första samtal. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet, säger Martin Forster, legitimerad psykolog, doktor i psykologi och verksamhetsledare för barn- och ungdomspsykologi på KRY.

KRY är först i landet med att starta digital psykologmottagning för barn och unga. De flesta familjer kommer att få ett första samtal redan samma dag som de söker.  

– Vi vill göra vården bättre och mer tillgänglig. Många barn och unga är vana vid att interagera via skärm och  tröskeln för att söka hjälp blir därför lägre. Det blir också lättare att få med skolan och båda vårdnadshavarna om de bor på olika håll, säger Martin Forster.

Syftet med psykologmottagningen för barn och unga är att utveckla vården, både kvalitetsmässigt och när det gäller att skapa bästa möjliga nytta för pengarna. KRY:s mottagning vänder sig till barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, depression och utagerande beteende. Behandling som erbjuds är kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtal kan ske både med vårdnadshavare och enskilt med barn, beroende på behov och ålder. Äldre barn (16–17 år) kommer även att kunna söka psykologhjälp själva via appen. Satsningen är en utvidgning av psykologtjänsterna till vuxna som har funnits sedan 2018.

Landsting Andel barn och unga som får ett första besök i första linjens vård inom 7 dagar (2018)
Alla landsting 26%
Norrbotten 76%
Blekinge 65%
Västernorrland 61%
Östergötland 59%
Örebro 51%
Sörmland 42%
Västerbotten 34%
Gävleborg 30%
Värmland 29%
Västra Götaland 29%
Kalmar 20%
Gotland 17%
Skåne 16%
Kronoberg 9%
Stockholm 7%
Uppsala 6%
Jämtland och Härjedalen 5%
Jönköping 4%
Västmanland 3%
Dalarna Uppgift saknas
Halland Uppgift saknas

Källa: Väntetider i vården, www.vantetider.se

Linda Bengtsson
Head of Media Relations
0722-15 59 55
KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är helt orimligt att familjer ska behöva vänta i veckor eller månader på ett första samtal. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet
Martin Forster
Vi vill göra vården bättre och mer tillgänglig. Många barn och unga är vana vid att interagera via skärm och tröskeln för att söka hjälp blir därför lägre. Det blir också lättare att få med skolan och båda vårdnadshavarna om de bor på olika håll
Martin Forster