KRY öppnar vårdcentral i Lund

Måndag den 3 december öppnar KRY sin första fysiska vårdcentral i Lund. Etableringen ger KRY möjlighet att fortsätta skapa nya lösningar för framtidens vård.

- De tre senaste åren har vi skapat nya arbetssätt och kunskaper i hur vård levereras digitalt och idag är vi ledande i Europa. Med den här etableringen kommer vi kunna fortsätta utveckla lösningar som förenklar och gör vården smidigare för patienterna, säger Livia Holm, Tf Sverigechef på KRY. 

Vårdcentralen är  utformad och byggd för patienterna. Personal som såväl utrustning kommer att flyttas runt, så att patienterna inte behöver byta undersökningsrum för undersökningar eller provtagningar.  Det finns också digitala rum där patienter kan koppla upp sig till KRYs flera hundratals läkare och psykologer.

Vi vill fortsätta vidareutveckla och revolutionera vården med patienten i fokus. För att kunna göra det behöver vi vara med i hela vårdkedjan. Därför öppnar vi nu en fysisk vårdcentral. 

Linda Bengtsson
Head of Media Relations
0722-15 59 55
KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Prenumerera

Media

Media