KRY satsar - rekryterar känd barnpsykolog

KRY lanserade i mars 2018 sin psykologtjänst för vuxna. En tjänst som möjliggör för patienter att träffa psykolog för behandling redan samma dag man behöver det och som nu gjort KRY till Sveriges största psykologmottagning. Nu satsar KRY på att utveckla möjligheten även för barn och unga att snabbt få hjälp med psykiska hälsa. Satsningen kommer att ledas av den välrenommerade Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi, som senast kommer från Karolinska institutet.

 

“Det finns så många barn och ungdomar idag som mår dåligt och inte får kontakt med en psykolog. I många delar av landet är tillgängligheten till vård för psykisk hälsa katastrofal. Med KRY kan vi vända på detta och ge barn och unga tillgång till psykologisk behandling så fort de behöver det. Jag tror också att unga faktiskt kan föredra att få sin vårdkontakt via en app jämfört med att behöva ta sig till en mottagning och sitta i en terapifåtölj. Mitt första uppdrag är att utveckla psykologisk behandling för barn och ungdomar via mobilen, motsvarande den tjänst som redan finns för vuxna”, säger Martin Forster.

Martin har i hela sitt yrkesliv som psykolog arbetat med barn och familjer. De projekt han drivit har framför allt handlat om hur man når ut med insatser till fler familjer och barn. De senaste åren har Martin arbetat på Karolinska institutet med forskning och undervisning om barn och unga. Han har också skrivit två böcker om barn och unga, “Fem gånger mer kärlek” och “Jag törs inte men gör det ändå”. Martin är dessutom återkommande psykologexpert i Dagens Nyheter (DN) och i TV4, där han svarar på frågor och ger tips om familjeliv, barn och ungdomar.

“Ungas psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och här ser vi att KRY snabbt kan göra verklig skillnad. Det finns ingen tid att förlora och Martin är med sin kunskap och erfarenhet perfekt lämpad att realisera den här delen av vår ambition om att bygga framtidens hälso- och sjukvård, säger KRYs vd Johannes Schildt”.

 

Linda Bengtsson
Press Manager KRY
070-591 89 25
press@kry.se

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Antalet barn och unga som behandlats för depression elle ångest vid BUP har fördubblats de senaste 10 åren enligt Socialstyrelsen. Förskrivningen av psykofarmaka har också enligt Socialstyrelsen tredubblats under samma period. I den senaste mätningen gjord av Folkhälsomyndigheten syns för första gången en ökning av symptom på psykisk ohälsa även hos 11- åringar.
Twittra det här

Citat

“Det finns så många barn och ungdomar idag som mår dåligt och inte får kontakt med en psykolog. I många delar av landet är tillgängligheten på vård för psykisk hälsa katastrofal. Med KRY kan vi vända på detta och ge barn och unga tillgång till terapeutisk hjälp så fort de behöver det. Jag tror också att unga faktiskt kan föredra att få sin vårdkontakt via en app jämfört med att behöva ta sig till en mottagning och sitta i en terapifåtölj. Mitt första uppdrag är att utveckla psykologisk behandling för barn och ungdomar via mobilen, motsvarande den tjänst som redan finns för vuxna”
Martin Forster
“Ungas psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och här ser vi att KRY snabbt kan göra verklig skillnad. Det finns ingen tid att förlora och Martin är med sin kunskap och erfarenhet perfekt lämpad att realisera den här delen av vår ambition om att bygga framtidens hälso- och sjukvård"
KRYs vd Johannes Schildt”