KRY startar psykologmottagning för barn och unga

Idag startar KRY Sveriges första digitala psykologmottagning för barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och behovet av en tidig psykologkontakt är stort. Inget av Sveriges landsting klarar av målet för att erbjuda barn och unga psykologhjälp inom vårdgarantins 7 dagar och en tredjedel av vårdcentralerna i landet saknar tillgång till psykolog.

– KRY erbjuder snabb hjälp, samma dag som familjen söker, och kan fånga upp barn och unga i ett tidigt skede. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet, säger Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi, och den som leder verksamheten inom KRY.

KRY:s satsning på psykologhjälp till barn och ungdomar består av första linjens vård, det vill säga mottagning av patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, depression och utagerande beteende. Behandling som erbjuds är kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtal kan ske både med vårdnadshavare och enskilt med barn, beroende på behov och ålder. Äldre barn (16–17 år) kommer även att kunna söka psykologhjälp själva via appen. Satsningen är en utvidgning av psykologtjänsterna till vuxna som har funnits sedan 2018.

– Vi vill göra vården bättre och mer tillgänglig. Många barn och unga är vana vid att interagera via skärm och tröskeln för att söka hjälp kan därmed sänkas. Det blir också lättare att få med skolan och båda vårdnadshavarna om de bor på olika håll, säger Martin Forster.

Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Nära en tredjedel i åldern 16–24 år anser att de har så stora problem med sin psykiska hälsa att de inte klarar sin vardag.  Antalet unga i åldrarna 15–24 år som tar sitt liv har ökat med en procent per år sedan mitten av 90-talet. Antalet barn som ringer BRIS för att prata om självmordstankar har ökat lavinartat. Allt fler unga mår dåligt och många får inte tillräcklig hjälp

– Situationen är ohållbar. Det är inte rimligt att barn och ungdomar ska behöva vänta månader på att få kontakt med vården. Med KRY:s nya tjänst kan vi avhjälpa ett verkligt samhällsproblem och lätta bördan för många frustrerade familjer, säger Martin Forster.

Linda Bengtsson
Head of Media Relations
070- 591 89 25

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Om oss

KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under dygnets alla timmar med endast några minuters väntetid.

Prenumerera

Media

Media

Citat

KRY erbjuder snabb hjälp, samma dag som familjen söker, och kan fånga upp barn och unga i ett tidigt skede. Tidiga insatser ger möjlighet att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet
Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi, och den som leder verksamheten inom KRY.
Situationen är ohållbar. Det är inte rimligt att barn och ungdomar ska behöva vänta månader på att få kontakt med vården. Med KRY:s nya tjänst kan vi avhjälpa ett verkligt samhällsproblem och lätta bördan för många frustrerade familjer
Martin Forster