Arrangörslyft i Uddevalla

Många aktörer är viktiga för att göra verkstad av en kommuns planer och visioner om kultur för alla. Lokala arrangörer har en nyckelroll för att invånarna ska nås av teater, film, dans och musik. Men det är inte enbart som förmedlare av konst och kultur, som arrangörerna är viktiga. Resultatet av deras arbete bidrar till en orts attraktivitet. Ju mer som händer, desto mer spännande blir platsen att bo och verka i. Men hur kan man stärka sina arrangörer på ett bra sätt? Den kunskapen försöker Kultur i Väst bidra med när de besöker kommuner runt om i Västra Götaland. Under veckorna 10 och 11 har turen kommit till Uddevalla.

– Det är smart, roligt och effektivt att satsa på sina kulturarrangörer. Genom att stärka sina arrangörer, stärker man kulturlivet och därmed utvecklingen av kommunen, säger Helen Liljedal, arrangörskonsulent på Kultur i Väst och en av dem som arbetar med projektet Arrangörslyftet.

Mindre och ideella arrangörer arbetar ofta med små medel och förståelsen för deras förutsättningar och behov kan behöva lyftas och diskuteras. Därför arbetar Kultur i Väst med projektet Arrangörslyftet i samverkan med Kultur och Fritid i Uddevalla under de två kommande veckorna.

– Arrangörslyftet handlar om att få reda på så mycket som möjligt om vilka möjligheter och hinder det finns för arrangörer i kommunen. Därefter återkommer vi till kommunen med förslag på insatser för att stärka det lokala arrangörslivet.

 

Under de veckor som Kultur i Väst finns på plats bokar de intervjuer med så många kulturarrangörer, och andra som har intresse av arrangörsfrågor, som de hinner. Inventeringen är viktig för det fortsatta arbetet.

– För att skapa ultimata förutsättningar för arrangörer måste man känna till hur det verkligen ser ut, inte gissa eller tro, så vi låter arrangörer berätta själva. Så är man kulturarrangör i kommunen men inte fått någon förfrågan om samtal från oss, får man gärna höra av sig, hälsar Helen Liljedal.

 

 

Vill du ställa ytterligare frågor om Arrangörslyftet och besöket i Uddevalla?
Hör av dig till Helen Liljedal, konsulent arrangörsutveckling
helen.liljedal@kulturivast.se
070 349 21 63

 

Har du frågor som rör mer övergripande frågor om arbetet med Arrangörslyftet eller Kultur i Väst?
Hör av dig till Bengt Källgren, enhetschef Kultur & samhälle, enhetschef Kultur & upplevelse, länsbibliotekarie
bengt.kallgren@kulturivast.se
070 585 18 30

 

Vill du ställa frågor om sammanhanget direkt till Uddevalla kommun, Kultur och Fritid?
Hör av dig till Ulrica Wallin, enhetschef Offentlig Kultur
ulrica.wallin@uddevalla.se
0522 69 62 20

 

 

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är smart, roligt och effektivt att satsa på sina kulturarrangörer.
Helen Liljedal, konsulent arrangörsutveckling på Kultur i Väst