Att bli sedd kan göra storverk – om NPF och bemötande

I skolan, på jobbet, i matkön, på biblioteket, på scenen – överallt finns personer med NPF-diagnoser, alla med olika grad och olika behov. I september arrangerar Kultur i Väst konferensen Att bli sedd kan göra storverk – om NPF och bemötande, för att ge kunskap om hur vi kan arbeta med inkludering på riktigt.

– Det handlar om att alla har rätt till ett bra bemötande. Det innebär att behandla de personer vi möter olika, utifrån individens behov. För att lyckas med det är ett professionelltbemötande viktigt och här kan vi på Kultur i Väst bidra med kunskap, säger Ninni Eriksson, tillgänglighetskonsulent på Kultur i Väst, som arrangerar konferensen.

NPF är förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det vill säga personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörningar. Konferensen, som äger rum den 5 september på Världskulturmuseet i Göteborg, arrangeras efter önskemål från de som deltagit i tidigare konferenser. Intresset har varit otroligt stort.

– Jag har förstått att flera saknar handfasta tips i möten med personer som har NPF. Bemötande kan vara svårt överhuvudtaget, men vissa funktionsnedsättningar vet vi mer om än om andra och kunskapen om NPF är kanske inte så hög generellt sett, funderar Ninni Eriksson.

Konferensen riktar sig till dem som arbetar på kulturinstitutioner, bibliotek, museer, konsthallar och inom det fria kulturlivet i Västra Götalandsregionen. Den kommer att ta upp aspekter som exempelvis attityder och förhållningssätt till NPF, vilka de vanliga styrkorna och svårigheterna är och hur kan vi bemöta personer med NPF-diagnoser. Bland föreläsarna hittar vi bland annat Wanja Asplund från Karlstad kommun. Projektet Lerins lärlingar, var en idé från Lars Lerin. Karlstad kommun utsåg Wanja att vara projektledare. Hon kommer att berätta om möten hon gjort genom sitt yrkesliv. Möten där hon genom sin erfarenhet och sina kunskaper om personer med olika funktionsnedsättningar lärt sig att närvaro och intresse för personen som står framför dig är en förutsättning för goda möten, oavsett vem det är.

–Vår ambition med konferensen är att deltagaren ska få med sig kunskaper så att de kan bemöta sina gäster, sina kollegor, sin publik och besökare på ett lyhört sätt. Att de ska känna sig mer säkra i sina roller vilket kommer att betyda mycket för alla, säger Ninni Eriksson.

För mer information: kulturivast.se/attblisedd

 

Vill du intervjua Ninni Eriksson?
Du når henne på 070 082 41 84 eller på ninni.eriksson@kulturivast.se

 

 

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar om att alla har rätt till ett bra bemötande. Det innebär att behandla de personer vi möter olika, utifrån individens behov.
Ninni Eriksson, konsulent i tillgänglighet på Kultur i Väst