Behöver vi ha publiken i fokus?

Vad betyder det att arbeta med publiken i fokus och är det verkligen nödvändigt att göra det? Det är frågor som kommer att diskuteras under Göteborgs dans- och teaterfestival och konferensen Publiken i fokus? som äger rum den 23-24 augusti.

I dag, den 6 april släpps programmet till Göteborgs dans- och teaterfestival. Då släpps även konferensprogrammet som RePublik, Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling och Göteborgs dans- och teaterfestival arrangerar gemensamt. Bland de medverkande hittar vi bland annat publikgurun Heather Maitland från England, Alan Brown, forskare och konsult från USA och Tasso Stafilidis, som basar över Göteborgs Kulturkalas. Dessutom presenterar Andrew McIntyre Kultursegment Sverige, som är den största konstartsövergripande studie som gjorts över det svenska kulturfältet, när det kommer till både den befintliga och potentiella publiken.

– Årets konferens handlar om publiken och om vilka möjligheter och utmaningar det medför att arbeta med publiken i fokus. Att välkomna en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, innebär ofta att vi måste ifrågasätta invanda mönster och strukturer. På konferensen kommer vi att tala om vad det innebär och vi kommer att få ta del av olika berättelser och erfarenheter, berättar projektledaren Nils Wiklander på RePublik/Kultur i Väst.

De internationella perspektiven är många under konferensen, men även lokala och nationella aspekter presenteras. En av utgångspunkterna i arbetet med att försöka nå fler och vara relevanta för andra än de som alltid går på kulturevenemang, handlar om hur kulturinstitutionerna ska kunna överleva i en föränderlig värld.

– Ett offentligt kulturliv som bara når en liten del av befolkningen får inte någon stark genomslagskraft i samhället. Vilka utmaningar måste man hantera då för att engagera och bygga relationer till fler, både de som deltar och de man inte når? Vad krävs för att utvecklas tillsammans med publiken? Det är stora, men nödvändiga frågor att försöka besvara och jobba vidare med, säger Nils Wiklander.

Konferensen Publiken i fokus? äger rum den 23-24 augusti på Stora Teatern i Göteborg. Konferencier är Johanna Koljonen – författare, upplevelsedesigner och kritiker.

För fullständigt program – gå in på vår hemsida repub.se
Klicka här för mer information om Göteborgs dans- och teaterfestival

Vill du prata med Nils Wiklander? Du når honom på nils.wiklander@kulturivast.se
073 821 00 03

Programläggningen av årets konferens är gjord av Nils Wiklander och Johanna Hagerius – RePublik/ Kultur i Väst, Malin Enberg och Dag Rosenqvist – Producentbyrån, och Malin Schiller – Göteborgs dans- och teaterfestival.

RePublik är Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling med fokus på ledarskapsfrågor inom den offentligt finansierade delen av kultursektorn.

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett offentligt kulturliv som bara når en liten del av befolkningen får inte någon stark genomslagskraft i samhället. Vilka utmaningar måste man hantera då för att engagera och bygga relationer till fler, både de som deltar och de man inte når? Vad krävs för att utvecklas tillsammans med publiken? Det är stora, men nödvändiga frågor att försöka besvara och jobba vidare med
Nils Wiklander, konsulent och projektledare för konferensen, RePublik/Kultur i Väst