Bibliotopia 2018 – konferensen om bibliotekens framtid

På onsdag är det dags igen för Bibliotopia, en heldagskonferens om biblioteksutveckling. I år är intresset större än någonsin och programmet bjuder på en rad spännande föreläsare som kommer och diskuterar bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Den 11 april samlas drygt 350 engagerade bibliotekarier och politiker i Trollhättan, Folkets Hus för att delta på konferensen. Programmet kommer bland annat att ta upp biblioteket ur ett internationellt IFLA-perspektiv, om bibliotekens urval och inköp och fällande JO-domar, om bibliotekariens arbetsmiljö och om biblioteket som interkulturell arena.

– Det är väldigt roligt att så många vill komma till Trollhättan och diskutera bibliotekens framtid! Många bibliotekschefer ser Bibliotopia som viktig kompetensutveckling, så de tar med sig hela personalen, vilket också är ett av konferensens mål. Det är positivt att få en gemensam upplevelse och en gemensam utgångspunkt i sitt utvecklingsarbete, säger Eva Fred, projektledare och konsulent på Kultur i Väst.

Bland föreläsarna ser vi bland andra religionshistorikern Jeanette Ohlsson Carlborg som kommer ta upp frågor om kulturmöten och kulturskillnader. Torbjörn Nilsson från IFLA Governing Board pratar om utmaningarna som biblioteken står inför med tanke på den nya digitala informationsmiljön och Rudolf Antoni om kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

– Vi vill att programmet speglar viktiga frågor som biblioteken står inför för att uppfylla lagen om bland annat globalisering, om bibliotekens neutralitet och om kulturmöten där mångfald är smartare än enfald, fortsätter Eva.

Även i år lockar konferensen förväntansfulla deltagare från hela landet. 

– Vi som arbetar på Trollhättans Stadsbibliotek är väldigt glada att få vara med och arrangera Biblioptopia i Trollhättan. Det är en viktig konferens för biblioteken, kulturen och demokratin. Det är också positivt att det är rekordmånga anmälda och att det kommer bibliotekspersonal från flera delar av landet, säger Ann Marberg, bibliotekschef för Trollhättans Stadsbibliotek.

Praktisk information
Datum: Onsdagen den 11 april
Plats: Trollättans, Folkets hus 
Tid: 9.30–16.00

Fakta Bibliotopia 
Bibliotopia äger rum i Trollhättan, Folkets hus den 11 april 2018. Arrangörer i år Trollhättans Stadsbibliotek, med stöd av Kultur i Väst och Koncernkontoret Kultur, Västra Götalandsregionen. Konferensen arrangeras för femte gången.

Kontakt:
ANN MARBERG
ann.marberg@trollhattan.se
bibliotekschef
0520 49 76 62

EVA FRED
eva.fred@kulturivast.se
konsulent litteratur barn och unga
070 652 02 13

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt roligt att så många vill komma till Trollhättan och diskutera bibliotekens framtid! Många bibliotekschefer ser Bibliotopia som viktig kompetensutveckling, så de tar med sig hela personalen, vilket också är ett av konferensens mål. Det är positivt att få en gemensam upplevelse och en gemensam utgångspunkt i sitt utvecklingsarbete
Eva Fred