Common Shores VR Hackathon på Bohus Fästning – väcker historien till liv

De stora framstegen med Virtual Reality-teknik, VR, har skapat spännande utvecklingsmöjligheter för museer och historiska platser. Den 22–24 april arrangeras Common Shores VR Hackathon, på Bohus Fästning i Kungälv. Här utforskar ett 30-tal kreatörer med olika kompetenser nya former för historieförmedling, med VR-teknik. Eventet arrangeras av Kultur i Väst och ett nordiskt partnerskap.

– Vi har i dag tekniska möjligheter att göra tidsresor och uppleva platser vi aldrig kunnat drömma om att vi skulle kunna besöka. Med Common Shores vill vi skapa samverkan mellan kreatörer museer, högskolor och näringsliv för ett lustfyllt skapande av framtida VR-upplevelser, säger Ingrid Thornell, filmkonsulent på Kultur i Väst.

På Bohus Fästning 22–24 april jobbar filmare, spelutvecklare, designers, arkeologer, bibliotekarier, regissörer och musiker, från de nordiska länderna, i blandade team. Under 48 timmar ska de arbeta fram prototyper eller skisser på VR-berättelser med 360-graders-kamera. Utgångspunkten är platsen, Bohus Fästning, och dess historia – men också projektets titel: Common Shores.

Målet för projektet Common Shores är att hitta nya vägar att berätta vår gemensamma historia och sprida det immateriella kulturarvet. På sikt vill man skapa en ambulerande utvecklingsplattform som kan dyka ner på olika spännande historiska platser i Europa.

Bakom projekt Common Shores ligger ett nordiskt partnerskap där Kultur i Väst är projektägare. Projektet finansieras bland annat av Nordiska Kulturfonden och är ett samverkansprojekt mellan kultur, näringsliv och högskola.

Pressträff

Common Shores VR Hackathon bjuder in journalister att besöka Bohus Fästning måndagen den 24 april. Välkommen att få veta mer om hur ett hackathon fungerar, höra mer om prototyperna, och ställa frågor om processen!

Var: Bagahus, Färjevägen 3, Kungälv
När: Måndag 24 April 24 kl 10.00

På eftermiddagen finns det även en möjlighet att se presentationer av prototyperna på MediaTec i Kungälv.

Var: Mediatec, Bultgatan 31 i Kungälv
När: Måndag 24 april kl 14.30

Kontakt

Ingrid Thornell, filmkonsulent, Kultur i Väst
ingrid.thornell@kulturivast.se
070 366 94 08

Hillevi Gustafson, projektledare Common Shores
info@commonshores.org
0733 99 35 76

Läs mer om Common Shores på Kultur i Västs hemsida eller på commonshores.org

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har i dag tekniska möjligheter att göra tidsresor och uppleva platser vi aldrig kunnat drömma om att vi skulle kunna besöka. Med Common Shores vill vi skapa samverkan mellan kreatörer museer, högskolor och näringsliv för ett lustfyllt skapande av framtida VR-upplevelser.
Ingrid Thornell, filmkonsulent på Kultur i Väst