Festivalplattformen – en unik satsning i Västra Götaland

Kultur i Väst presenterar nu Festivalplattformen, en ny utvecklingsresurs och mötesplats för kulturfestivaler i Västra Götaland. Uppdraget kommer från regionens kulturnämnd, som anser att kulturfestivalerna är så viktiga att de förtjänar en särskild satsning.

– Västra Götalandsregionen och Kultur i Västs satsning på en Festivalplattform är en strävan att stärka och utveckla kulturfestivaler av alla de slag i regionen och att sätta ljuset på en viktig, men kanske aningen förbisedd, del av regionens kulturella infrastruktur, säger Magnus Bäckström, förvaltningschef på Kultur i Väst. 


Festivalplattformen, som är unik för landet, riktar sig till kulturfestivaler inom alla konstarter och genrer i Västra Götaland. Här kommer arrangörerna kunna hitta nya nätverk, inhämta nya kunskaper och kontakter, och kunna utbyta erfarenheter.
 
–    Festivalplattformen erbjuder olika möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande, till exempel genom konferenser och fortbildningar, berättar Carita Forslund, arrangörskonsulent på Kultur i Väst och projektledare för Festivalplattformen.

 
Tanken är också att besökare eller boende i regionen ska kunna ha nytta av Festivalplattformen för att hålla sig uppdaterad om vilka festivaler som är på gång, oavsett inriktning och genre.
 
–    Hittills har vi hittat ungefär 180 kulturfestivaler i Västra Götaland och det finns säkerligen ännu fler. Festivalen är en fantastisk mötesplats för människor och en evenemangsform som på flera sätt kan gynna de kulturpolitiska målen. Dessa handlar inte bara om konstnärlig utveckling, utan även om demokrati och vidgat deltagande och att Västra Götaland ska vara en attraktiv region att besöka, bo och verka i, säger hon. 


Festivalplattformens första konferens
Festivalplattformens första årliga konferens äger rum i Göteborg lördagen den 1 april. Temat för konferensen är Platsen. 
–  En festival har stor betydelse för sin ort, men även platsen kan ha stor betydelse för festivalen. Detta kommer att beröras ur olika aspekter under dagen. Dessutom kommer ett antal kulturfestivaler från Västra Götaland presentera sig själva enligt pecha kucha-konceptet. Vi kommer att få uppleva en mångfald av Västsveriges festivaler i koncentrat, berättar Carita Forslund.

Dagen riktar sig främst till befintliga eller blivande festivalarrangörer, men naturligtvis är även andra intresserade och berörda välkomna. Det kan exempelvis vara kommunala tjänstepersoner och politiker som kanske arbetar med kultur- eller platsutvecklingsfrågor. Magnus Bäckström poängterar hur viktig relationen festivalen och platsen är:

–    Festivaler fyller en viktig funktion i kulturlandskapet. De skapar ett fokus på en konstart, en genre eller en annan kulturyttring, och de samlar engagerade och passionerade människor till en viktig gemenskap. För orten och samhället betyder festivalerna ofta ett betydelsefullt bidrag till det goda livet för invånarna, och ibland blir de också en viktig del av besöksnäring och platsutveckling.


Läs mer här:
kulturivast.se/festivalplattformen

Har du frågor rörande Festivalplattformen är du välkommen att höra av dig till:
Carita Forslund, Konsulent arrangörsutveckling. 
carita.forslund@kulturivast.se
070 349 21 52

Eller

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & samhälle, enhetschef Kultur & upplevelse på Kultur i Väst samt länsbibliotekare.
bengt.kallgren@kulturivast.se
070 585 18 30

 

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Festivaler fyller en viktig funktion i kulturlandskapet. De skapar ett fokus på en konstart, en genre eller en annan kulturyttring, och de samlar engagerade och passionerade människor till en viktig gemenskap.
Magnus Bäckström, förvaltningschef på Kultur i Väst