Italiensk videokonstnär tilldelas Västra Götalandsregionens första Artist In Production-residens

Den första Artist In Production-residenset i Västra Götalandsregionen har tilldelats den italienska konstnären och filmaren Sara Tirelli. Stipendiet omfattar 3 månaders residens i regionen samt 80 000 kronor i produktionsstöd för ett nytt verk. 

- Intresset för residenset var väldigt stort med 249 sökande konstnärer från 59 olika länder. Vi har fått ansökningar från alla kontinenter utom Antarktis. Responsen har varit överväldigande och det har varit en stor utmaning för juryn att välja ut en stipendiat ur väldigt många bra ansökningar, säger Lennart Alves, intendent i rörlig bild på Borås konstmuseum.

Stipendiet tilldelas Sara Tirelli med motiveringen:
”Årets stipendiat bygger med ett poetiskt och innovativt bildspråk konstverk där hon utforskar vår tids angelägna frågor. Med stor känsla för samtiden kommunicerar hon tidlösa ämnen med sin publik. Hon har ett starkt bildspråk och en förankring i det italienska filmarvet, som hon både förvaltar och utvecklar.”

Stipendiaten utsågs av en jury bestående av Martina Eriksdotter, filmutvecklare i Göteborgs stad, Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival, Meira Ahmemulic, internationell koordinator för Konsepidemin, Maria Carlgren, konstkonsulent vid Kultur i Väst och Lennart Alves, intendent för rörlig bild vid Borås konstmuseum samt av IASPIS-delegationen.

Om stipendiaten 
Sara Tirelli är en italiensk filmskapare som arbetar i gränslandet mellan konst och film. Hon använder tekniken som ett verktyg för att utforska frågor kring verklighet och fiktion och seende. I hennes verk möts den analoga filmens estetik med rötter i filmhistorien, och ny filmteknik, för att diskutera frågor kring medias inverkan på vårt sätt att se omvärlden.

- In the residence I want to investigate how the questions of reality can be explored through the new VR technique, säger Sara Tirelli.

Om residenset
Produktionsresidenset är ett samarbete mellan Borås Konstmuseum, Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Syftet med residenset är att ge en internationell konstnär möjlighet att arbeta med ett konstnärligt projekt inom rörlig bild på plats i Västra Götaland. Initiativtagarna vill på detta sätt knyta ihop konst- och filmscenen samt bidra till att öka den internationella närvaron i regionen, såväl som regionala konstnärers möjligheter till internationella kontaktnät. 

För mer information vänligen kontakta:

Lennart Alves
Intendent rörlig bild
Borås konstmuseum
lennart.alves@boras.se
073-415 33 44

Angelica Hadzikostas
Enhetschef Kultur och Konstarter, Kultur i Väst
angelica.hadzikostas@kulturivast.se
0706-164649 

 

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar