Konferensfestival ska manifestera barns rätt till kultur

Den 6-8 september storsatsar Kultur i Väst på konferensfestivalen PRIO 0TILL18 om barns och ungas rätt till kultur. Målet är att politiker, kulturutövare, forskare, pedagoger, institutioner och tjänstepersoner från hela Sverige tillsammans ska ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt och angeläget för alla barn. 

Kultur i Väst har en omfattande verksamhet om kultur för barn och unga och driver en rad frågor på området genom nätverk, utbildningar, arrangörsstöd och olika arrangemang.

- Det är ett av våra största verksamhetsområden. Genom våra många kontaktytor har vi under några år sett behovet av en kraftsamling kring barns tillgång till kultur. Vi behöver mötas över gränserna, inte bara i regionen utan i hela Sverige och manifestera att det här är en oerhört viktig fråga. Det handlar om demokrati – kultur är en rättighet för alla barn och unga, säger Magnus Bäckström, förvaltningschef för Kultur i Väst.

Temat för PRIO 0TILL18 är alla barns rätt till konst, kultur och delaktighet i kulturlivet, något som slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter.

- De allra flesta känner till barnkonventionen och vilken rätt den ger till skydd, sjukvård och skolgång, men den ger faktiskt också rätt till kultur. Alla barn har rätt att få uppleva professionell konst och kultur och att själva skapa, oavsett bostadsort, bakgrund, kön, funktionsvariation eller andra förutsättningar. Men de är beroende av vuxnas kunskap och vilja, säger Maud Lindström, projektledare för PRIO 0TILL18 och barn- och ungakonsulent på Kultur i Väst.

Det finns en stort engagemang, men också en stor osäkerhet kring hur man skapar de bästa förutsättningarna för ett tillgängligt och angeläget kulturutbud för barn.

- PRIO 0TILL18 kommer inte att ge ett svar, utan många. Vi ska vända och vrida på perspektiven, lära av varandra och utmana oss själva. Det är dags att ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla barn och unga, säger Maud Lindström.

PRIO 0TILL18 hålls i Göteborg den 6-8 september. Kultur i Väst är arrangör och samarbetar med en rad kulturinstitutioner, fria grupper och organisationer. Bland föredragshållarna finns bland andra Suzanne Osten, Karin Helander, Gabriella Pichler, Nihad Bunar, Monica Lindgren, Seema Jethalal och Gro Dahle. Deltagarna kommer också, tillsammans med barn, att ta del av kulturupplevelser inom en rad olika konstarter.

Kontakt:
Maud Lindström, konsulent barn och unga, Kultur i Väst
Telefon: 070-678 83 01
​E-post: maud.l.lindstrom@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar