Kultur i Väst är värd för internationell festivalkurs

På torsdag den 23 augusti inleds den ansedda kursen för festivalarrangörer: Atelier for Young Festival Managers. Det är en ambulerande, internationell kurs som arrangeras för fjortonde gången. Tidigare har den hållits i bland annat Beirut, Budapest, Shanghai, Merano, och i våras ägde den rum i Johannesburg. När kursen når Västra Götaland är det första gången den arrangeras i Sverige. 

 

– Att få vara med och arrangera den här kursen, är lite som att vi skulle få arrangera VM. Det är stort och känns väldigt stimulerande och roligt, säger Carita Forslund, konsulent på Kultur i Väst och lokal projektledare.

Kursen har stor internationell spännvidd och de trettiofem deltagarna kommer från hela världen. Den pågår 23–29 augusti och under den sju dagar långa fortbildningen kommer deltagarna att få ta del av lektioner, föreläsningar, workshops, diskussioner och studiebesök med fokus på kulturfestivalens konstnärliga utveckling. Fortbildningskonceptet drivs av den belgiska organisationen The Festival Academy som är en del av European Festivals Associations verksamhet. När nu Västra Götalandsregionen gått in som samarbetspart är det Kultur i Västs verksamhet Festivalplattformen som fått i uppdrag att ta emot gästerna.

– Det är en stor satsning från regionens sida och vi kommer att koppla ihop lokala aktörer med dessa internationella gäster, så att det blir riktigt många ringar på vattnet för så många som möjligt. Under veckan kommer vi bland annat samarbeta med Gothenburg Fringe Festival, som är en spännande arrangör i utveckling, och deltagarna kommer även att få bekanta sig med Göteborgs dans- och teaterfestival, berättar Carita Forslund.

Nätverkande och att dela kunskap på lika villkor utgör grundpelarna i konceptet, där man skapar möjligheter för festivalarrangörer från hela världen att reflektera över festivalens uppdrag och roll i en globaliserad, snabb och resultatinriktad värld. Under dessa dagar får kursdeltagarna möjlighet att samarbeta med kollegor från hela världen, och den nya generationens festivalarrangörer ges tillfälle att möta innovativa och banbrytande projekt och festivalformer.

– Viktigt för mig som arbetar med Festivalplattformen är att vi kommer att bjuda in festivalarrangörer från Västra Götaland till ett nätverkande evenemang, för det är viktigt att de får tillgång till internationella kontakter. Allt sådant kan leda till utveckling. Nya idéer, kunskaper, samarbeten, vem vet. Vi planerar också att ta med oss hela kursen på utflykt så att de får se något mer än Göteborg. Det kommer bli intensivt, lärorikt och väldigt roligt.

 

Har du några frågor rörande kursen? Då är du välkommen att höra av dig till Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse
jennie.vilhelmsson@kulturivast.se
076 129 69 74

På kulturivast.se/festivalplattformen kan du läsa mer om kursen, The Festival Academy/European Festivals Association och om Festivalplattformen.

 

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Att få vara med och arrangera den här kursen, är lite som att vi skulle få arrangera VM.
Carita Forslund, Kultur i Väst