Ny plattform för konstnärer att mötas – i ett samarbete mellan Konstepidemin och Kultur i Väst

Den 17 april är det invigning för Ateljé Kollegiet, ett samarbetsprojekt mellan Kultur i Väst och Konstepidemin. Ateljé Kollegiet riktar sig till professionella konstnärer från alla konstfält och skapar en plattform för samtal och personliga möten mellan redan i Sverige etablerade och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland.Under 2017 arbetade Kultur i Väst i pilotprojektet ”Att synliggöra osynliggjorda konstnärer” med att kartlägga behov och erfarenheter bland utlandsfödda konstnärer. Utgångspunkten för projektet var: Hur kan vi korta avstånden mellan det professionella konstlivet och konstnärer som i vuxen ålder gjort Sverige till sitt nya hemland? Ett tydligt behov var tillgången till kollegiala nätverk, ökad branschkännedom men också en plats att kunna skapa konst på. I samband med detta arbete inleddes samarbetet mellan Kultur i Väst och Konstepidemin och projektet Ateljé Kollegiet formades. Samarbetet är en fortsättning på pilotprojektet ”Att synliggöra osynliggjorda konstnärer”.

Ateljé Kollegiet har nu bjudit in fyra konstnärer som deltog i projektet. Konstnärerna Kareem Sadoon, Faruq Faaiq Omer, Ronak Azeez och Rocio Soto kommer att under var sin tre månaders period ha tillgång till ateljén på Konstepidemin som sin arbetslokal.
– Vi har haft en idé om att vi behöver hitta former för oss på Konstepidemin att möta konstnärer med annan utbildning och kulturell bakgrund. Det är det vi kallar för Kollegiet. Att vi ska mötas som kollegor med ömsesidig respekt och nyfikenhet. Och det är därför vi vill vara del i detta projekt och att det är därför det ska vara här, Mona Wallström, samordnare för Föreningen Konstepidemin
Möjlighet finns också att i samband med evenemang på Konstepidemin öppna upp lokalen som utställningsrum och bjuda in till och ta del av publika möten.
– Konstepidemin är en perfekt plats för Ateljé Kollegiet. En välkänd plats i staden, en central knutpunkt för konstnärer, Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter, Kultur i Väst

Vår förste konstnär i Ateljé Kollegiet från 1 april 2018 är Kareem Sadoon, född i Bagdad Irak, yrkesverksam som konstnär sedan 1979 och bor och verkar i Sverige sedan 2002. Kareem är utbildad i skulptur och konstfilosofi vid College of Fine Arts University of Bagdad. Har även studerat grafik på Akademi Valand. I sin konst fascineras Kareem av mänsklighetens ständiga konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion av stadsbilden och hur detta påverkar minnet och relationen till hemmet.
Välkommen på invigningsfest av Ateljé Kollegiet
Tisdag 17 april 16.30 – 18.00
Ateljén, Konstepidemin

Vid frågor kontakta:
Linda Tedsdotter, koordinator Konstepidemin Artist-in-Residence 
air@konstepidemin.se

Denise Langridge Mellion, Projektledare Kultur och konstarter, Kultur i Väst
denise.mellion@kulturivast.se
Ateljé Kollegiet
Ateljé Kollegiet riktar sig till professionella konstnärer från alla konstfält. Här ska samtalet och det personliga mötet mellan redan i Sverige etablerade och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland få en plattform. En tanke är relationer etableras och samarbeten utvecklas, sådant som händer kollegor emellan. Men också att information om nätverk, konstarenor och konstverkstäder uppstår och utbyts.

Konstepidemin
Konstepidemin är ett konstnärsdrivet kulturcentrum i Göteborg och en av Sveriges största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturlivet. Drygt 130 konstnärer från en bredd av verksamhetsområden arbetar här, till exempel bild- och formkonstnärer, musiker, författare, regissörer, filmare, skådespelare och dansare. Konstepidemin har drivit Artist-in-Residence verksamhet sedan 1990 och arbetar för att vara en plats för kollegiala möten mellan professionella utövare inom de konstnärliga fälten med ett brett perspektiv på konstformer och uttryck.
Läs mer på konstepidemin.se

Kultur i Väst
Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt.
Läs mer på kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har haft en idé om att vi behöver hitta former för oss på Konstepidemin att möta konstnärer med annan utbildning och kulturell bakgrund. Det är det vi kallar för Kollegiet. Att vi ska mötas som kollegor med ömsesidig respekt och nyfikenhet. Och det är därför vi vill vara del i detta projekt och att det är därför det ska vara här.
Mona Wallström, samordnare för Föreningen Konstepidemin
Konstepidemin är en perfekt plats för Ateljé Kollegiet. En välkänd plats i staden, en central knutpunkt för konstnärer.
Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur och konstarter, Kultur i Väst