Publiken i fokus? – en konferens om publiken, konsten och kulturen

Under ­Göteborgs dans- och teaterfestival arrangerar RePublik/Kultur i Väst konferensen Publiken i fokus? Under två konferensdagar vill vi belysa och diskutera vad det kan innebära att praktiskt arbeta med publiken i fokus. Hur kan offentliga institutioner arbeta för att en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, ska kunna och vilja ta del av kulturutbudet? Vilka möjligheter och utmaningar medför det?

 

RePublik är Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling, där ledarskapsfrågor inom den offentligt finansierade delen av kultursektorn varit i fokus ända från start. Den 23-24 augusti arrangerar vi konferensen Publiken i fokus? i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival.

– Dagarna kommer att handla om publiken, konsten och kulturen. Gemensamt kan vi arbeta för kunskap, leta efter metoder och tillsammans skapa kultur i och för hela landet. Arrangörs- och publikfrågor är för mig i slutänden en demokratisk fråga. Alla har rätt till kultur, kultur kan överbrygga språk- och kulturbarriärer och visa att vi alla är människor. Jag ser fram emot de samtal som kommer att surra mellan väggarna under både konferensen och festivalen, säger Jennie Vilhemsson, chef på enheten Kultur & Upplevelse på Kultur i Väst.

 

Från ord till handling
Vad betyder det att ha publiken i fokus i praktiken? Hur omsätter man ord till handling? Utgångspunkten för RePubliks arbete är att samhället befinner sig i en tid som präglas av omvandling – lokalt, regionalt och globalt, och frågan är vilken roll kulturen kan och vill spela?

– Ett offentligt kulturliv som bara når en liten del av befolkningen får inte någon stark genomslagskraft i samhället. Vilka utmaningar måste man hantera då för att engagera och bygga relationer till fler, både de som deltar och de man inte når? Vad krävs för att utvecklas tillsammans med publiken? Det är stora, men nödvändiga frågor att försöka besvara och jobba vidare med, säger Nils Wiklander, konsulent på RePublik/Kultur i Väst och projektledare för konferensen.

Malin Schiller, projektledare för Göteborgs dans- och teaterfestival ser fram emot konferensen.

– Att arbeta publikcentrerat och fundera över vilka möjligheter och konsekvenser det innebär för verksamheten, är en viktig omställning för alla kulturaktörer. Vi är så glada över att få djupdyka i dessa frågor under två dagar tillsammans med våra samarbetspartners på RePublik.

 

Fakta:
Publiken I fokus? arrangeras av RePublik/Kultur i Väst i samarbetet med Göteborgs dans- och teaterfestival
Stora teatern, tors-fre 23-24 augusti 2018
Moderator: Johanna Koljonen

Fullständigt program släpps under våren. Håll dig uppdaterad på repub.se eller via Facebook.com/republik. Du kan även hitta information på gdtf.se

Vid frågor – hör av dig till Nils Wiklander 073 821 00 03, nils.wiklander@kulturivast.se

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

RePublik är ett svenskt centrum för publikutveckling och är en av Kultur i Västs verksamheter. Republik har många motsvarigheter i andra länder, men ända fram till 2015 saknades en samlad svensk arena för att driva frågor om publik och vidgat deltagande i kulturlivet. Vår ambition är att spegla utvecklingen inom och dela kunskap mellan alla offentliga konst- och kulturområden.
Twittra det här

Citat

Alla har rätt till kultur, kultur kan överbrygga språk- och kulturbarriärer och visa att vi alla är människor.
Jennie Vilhelmsson, chef på enheten Kultur & Upplevelse, Kultur i Väst