Varför ska man bry sig om sin publik?

Vilka problem och sammanhang måste man förhålla sig till när man eftersträvar en större och bredare publik? Svaret på denna fråga är kanske också svaret på kulturpolitikens kärnfråga – att öka mångfalden och skapa ett mångsidigt kulturutbud. Nu kommer boken PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling, som vill fokusera på publiken.

 

– Arbetet med att försöka bredda publiken har funnits under decennier, men trots det är det svårt att se några större generella förändringar i publikdeltagande eller i offentliga kulturinstitutioners organisation eller i deras arbetsprocesser. Det har funnits många lyckade projekt, men liten långsiktig effekt. Vad beror denna tröghet på? Vad beror det på, är den eviga frågan och det har väl också varit en av drivkrafterna bakom PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling. Vi ger inga entydiga svar, snarare flera olika, berättar Nils Wiklander konsulent på Kultur i Väst/RePublik och projektledare för antologin. 

Kultur i Väst/RePublik bjöd in tretton svenska och internationella skribenter och bad dem dela med sig av funderingar, erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt till publiken. Författarna har bakgrunder som konstnärer, forskare och ledare inom kulturområdet. Alla bidrar med sina egna perspektiv och hjälper till att vidga, ifrågasätta, omfamna och använda begreppet. Vilka möjligheter, problem och utmaningar finns med att sätta publiken i fokus? Vilka konsekvenser kan det få och vad händer om man inte gör det? Texterna är i vissa fall mycket handfasta, konkreta eller faktabaserade, i andra fall kan det röra sig om kritik och ifrågasättande eller kulturpolitiska reflektioner på ett mer övergripande plan.

– Åsikterna om publikutveckling är många. En del hävdar att det är en styrning av det konstnärliga innehållet. Vissa når redan en publik, men vill ha fler besökare. Andra tycker att ordet publik är problematiskt eftersom det antyder att besökaren är passiv. En del konst- och kulturinstitutioner tycker att publikutveckling handlar om paketering och låter marknadsavdelningen hantera frågan, medan det för andra handlar om konstnärlig utveckling. Den stora frågan i slutändan kanske ändå är: Vad betyder det att arbeta med publikutveckling och vem utvecklar vem i slutändan?

Boken släpps den 23 augusti i samband med publikkonferensen Publiken i fokus? – om publiken, konsten och kulturen, som Kultur i Väst/RePublik arrangerar i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival.

– Ja, vi tyckte att det var en god idé att lansera boken på konferensen där flera av skribenterna även föreläser. Vi lever i en föränderlig värld där konsten och kulturen står inför nya utmaningar. Vi vill vara en del av den utvecklingen, säger Nils Wiklander.

 

 

Vill du intervjua någon om antologin? Eftersom Nils Wiklander är på semester hänvisar vi till Johanna Hagerius, 070 082 35 49, johanna.hagerius@kulturivast.se

 

Information:

RePublik är ett nationellt centrum för publikutveckling, som drivs av Kultur i Väst.

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetet med att försöka bredda publiken har funnits under decennier, men trots det är det svårt att se några större generella förändringar i publikdeltagande eller i offentliga kulturinstitutioners organisation eller i deras arbetsprocesser. Det har funnits många lyckade projekt, men liten långsiktig effekt. Vad beror denna tröghet på?
Nils Wiklander, konsulent och projektledare för PUBLIK – en antologi om konst, kultur och uteckling