Värsta Boken – tusentals gratisböcker för läsglädje

Under september är det dags för det årliga Värsta Boken-släppet. Ungdomsbibliotekarier i Göteborg och Västra Götaland ger sig ut på stan för att dela ut tusentals böcker till ungdomar mellan 13 och 25 år. Syftet är att sprida ordet, litteraturen och läsglädjen.

Värsta Boken drog igång som ett projekt i Göteborg 2007 och nu har det spridit sig till hela Västra Götaland. Bibliotekarier delar ut tusentals pocketböcker varje år och syftet är att sprida litteratur samt att främja läsning på ett roligt och annorlunda sätt. Bibliotekarierna lämnar biblioteket för att möta ungdomar där de ofta befinner sig i sin vardag.

– Värsta Boken delar ut gratis böcker till ungdomar, helt utan baktanke, förutom en önskan att inspirera unga till att läsa mer förstås, säger Eva Fred, litteraturkonsulent på Kultur i Väst.

I dagens debatt är många oroliga för att läsningen minskar bland barn och unga. Litteraturens ställning i skolan har debatterats och det talas mycket om hur man på olika sätt kan stimulera till läsning. Värsta Boken är ett exempel på ett sådant initiativ.

– När vi ger oss ut på gator och torg och delar ut pocketböcker och pratar litteratur möter vi mängder med ungdomar som har ett stort intresse kring text. Sedan hoppas vi att det skapar nyfikenhet och att vi fångar några som kanske inte är så vana läsare eller biblioteksbesökare, säger Eva Fred.

Värsta Boken är ett samarbete mellan Kultur i Väst, Göteborgs stad och barn- och ungdomsbibliotekarier, kultursamordnare och ungdomar i Göteborg.

– Vi har fått en hel del böcker av förlagen vilket vi är mycket glada för. I år har vi fått sponsring av En bok för alla, Pocketförlaget, Gilla böcker, Natur och Kultur, Kabusa, Berghs, Alfabeta, Bonnier, Opal och Rabén och Sjögren, säger Eva Fred.

På varje bok kommer en Värsta Boken-logga att finnas med samt en hänvisning till Facebook och Instagram där man kan följa projektet.

Datum och platser för Värsta boken 2014

20/9 Göteborg  
Datum: 20 september
Tid: 14.00-16.00
Plats: Brunnsparken
Kontaktperson: Klara März, klara.marz@vastrahisingen.goteborg.se
Tel: 0761-012383/031-3665059,

Bibliotek utanför Göteborg som är med i Värsta Boken 2014

6/9 Borås
Datum: 6 september
Tid: 12.00-17.00
Plats: Röda Kvarn, Borås
Kontaktperson: Anna-Klara Aronsson, anna-klara.aronsson@boras.se
Tel: 033-35 53 74  

12/9 Öckerö
Datum: 12 september
Tid: 18.00
Plats: Öckerö fritidsgård
Kontaktperson: Ellinor Boman, ellinor.boman@ockero.se
Tel: 031-97 62 88

19/9 Kungälv
Datum: 19 september
Plats: Mimers Kulturhus (som firar 10 årsjubileum hela vecka 38).
Kontaktperson: Cecilia Grönholm, cecilia.gronholm@kungalv.se
Tel: 0303-23 82 27

20/9 Partille
Datum: 20 september
Tid: 12.00 - 16.00
Plats: Allum i Partille – Intill rulltrapporna vid informationen
Kontaktperson: Jonas Asp, jonas.asp@partille.se
Tel: 031-792 10 33

23/9 Vårgårda
Datum: 23 september
Plats: Gullhögskolan
Kontaktperson: Åsa Molin Raim asa.molin-raim@vargarda.se
Tel: 0322 - 600 680  
Det finns även böcker på fritidsgården Bygget från och med 23 september.

18/10 Alingsås
Datum: 18 oktober
Tid: 11.00
Plats: Alingsås bibliotek i samband med Kulturnatta
Kontaktperson: Moa Boström, moa.bostrom@alingsas.se
Tel: 0322 - 61 66 12

Fakta Värsta Boken:
Värsta boken är ett samarbete mellan Kultur i Väst, barn- och ungdomsbibliotekarier, kultursamordnare och ungdomar i Göteborg och syftar till att sprida sprida läsglädje bland ungdomar. Det startade som ett projekt för de västra stadsdelarna i Göteborg. 2008 utökades deltagandet till att innefatta alla bibliotek i Göteborg. Sedan dess är Värsta Boken en av fyra stadsövergripande lässtimulerande satsningar för barn och unga i Göteborg. 2009 började även några kommuner i Västra Götaland att delta. Detta samarbete har utökats med fler involverade kommuner och sedan dess har Kultur i Väst varit en viktig samarbetspart i Värsta Boken.
Följ Värsta Boken: https://www.facebook.com/varstaboken

Kontakt:
Eva Fred, litteraturkonsulent barn och unga
eva.fred@kulturivast.se
Tel: 031 33 351 76
Mobil: 0706 52 02 13Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media