Vem bestämmer över kulturen på landsbygden?

Vilken konst och kultur når alla som bor utanför tätorterna om fördelningen av resurser bestäms långt bort från invånarna? Vem och vad styr den kulturella utvecklingen på landsbygden? Det är frågor som söker svar på konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden 23-24 maj.

I år är det valår och landsbygdskulturen är kanske inte den hetaste frågan på debatthimlen. Det vill Region Värmland, Riksteatern Värmland och Kultur i Väst ändra på och arrangerar därför konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden? med fokus på kulturen och kulturarrangörens förutsättningar utanför storstäderna.

– Som en lycklig slump tillkännagav regeringen nyligen att de som bäst håller på att förankra sin landsbygdspolitik i riksdagen, som innebär att kulturen kommer att få 22 miljoner årligen mellan 2019 och 2020. Frågorna som vi vill avhandla på konferensen blir ännu mer aktuella med den här nyheten, för vem bestämmer över dessa pengar och vilken kultursyn genomsyrar fördelningen? Vem har alltså makt att påverka kulturens förutsättningar i alla delar av Sverige, säger Helén Liljedal, projektledare och arrangörskonsulent på Kultur i Väst.

I Sverige råder obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. 44 procent av statens kulturutgifter går till Stockholms län, där bland annat de stora nationalscenerna finns.  Den genomsnittlige invånaren i Stockholms län får 900 kronor per person, medan genomsnittet i landet är 500 kronor per person. Siffrorna kommer från Balansrapport #1 – Kultur i Hela landet, som publicerats av organisationen Hela Sverige ska leva. En av författarna bakom rapporten heter Josefin Heed, utbildad landsbygdsutvecklare och verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva. Hon är en av föreläsarna på konferensen och får sällskap av Po Tidholm, Anna Olofsson Frestadius, Jörgen Svensson, Anders Duus och David Karlsson.

Konferensen, som sker i samarbete med kommunerna Åmål och Säffle, börjar och slutar på dessa orter och riktar sig främst till arrangörer, tjänstepersoner och politiker. Arrangörerna vill sätta ljus på frågor som rör kulturens betydelse för landsbygden, hur fördelningen av resurser ser ut och hur den kan bli mer rättvis.

– Vår ambition är att vi alla ska vara klokare och peppade efter den här konferensen. Att vi kunnat komma närmare svaret om hur vi önskar att arbetet med kulturen på landsbygden ska fortsätta, att vi gemensamt kan se över vilka strategier vi har och hur vi bäst kan göra för att efterleva dem, säger Leif Persson, projektledare och konsulent på Riksteatern Värmland.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Helén Liljedal på Kultur i Väst: helen.liljedal@kulturivast.se, 070 349 21 63 eller Leif Persson på leif@riksteaternvarmland.se, 070-222 96 78

 

Konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden? Är en interregional konferens med nationell spridning som arrangeras av Kultur i Väst, Region Värmland och Riksteatern Värmland i samarbete med Åmåls kommun och Säffle kommun samt Riksteatern Väst.

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vem bestämmer över de pengar som tilldelas kulturen och vilken kultursyn genomsyrar fördelningen? Vem har alltså makt att påverka kulturens förutsättningar i alla delar av Sverige?
Helén Liljedal, konsulent arrangörsutveckling, Kultur i Väst