Alice Bah Kuhnke till IDAHO Forum i Montenegro

Report this content

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i IDAHO Forum, en högnivåkonferens om hbtq-personers mänskliga rättigheter, i Budva, Montenegro den 10-11 maj. IDAHO står för International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia.

– Det är mycket glädjande att IDAHO Forum nu arrangeras av Montenegro. Det är angeläget att poängtera att diskriminering, homofobiska och transfobiska brott strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Konferensen visar på en politisk vilja att förändra och förbättra situationen för hbtq-personer, säger Alice Bah Kuhnke.

I
samband med mötet kommer kultur- och demokratiministern att träffa Montenegros minister för mänskliga och minoritetsrättigheter, dr Suad Numanović och kulturminister Pavle Goranović för att bland annat diskutera landets EU-kandidatur och frågor som rör mänskliga rättigheter. Ministern träffar också tre lokala NGO:er som arbetar med demokrati-, jämlikhets- och hbtq-frågor.

I Montenegro arrangerades den första Pride-paraden 2013 och generellt finns problem i regionen när det gäller diskriminering av hbtq-personer.

Information IDAHO Forum
Under årets IDAHO Forum, som har temat ”Ending hate crime and violence”, behandlas frågor om vilka åtgärder som har tagits både nationellt, inom EU och i Europa gällande hatbrott och hur fördomar kan bekämpas. Tidigare högnivåmöten har bland annat resulterat i att sjutton länder runtom i Europa undertecknat en avsiktsförklaring om arbetet för hbt-personers rättigheter och ett upprop riktat till EU-kommissionen om behovet av en sammanhållen hbt-strategi på EU-nivå.

Förra året var Sverige tillsammans med Malta värdar för IDAHO Forum.

Zandra Tuvesson
Politiskt sakkunnig hos Alice Bah Kuhnke
0708 10 36 04

Kristoffer Talltorp
Presssekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att IDAHO Forum nu arrangeras av Montenegro. Det är angeläget att poängtera att diskriminering, homofobiska och transfobiska brott strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Konferensen visar på en politisk vilja att förändra och förbättra situationen för hbtq-personer.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke