Civila samhället och trossamfunden stärks med 105 miljoner för arbetet med människor på flykt

Report this content

Regeringen har idag beslutat om att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel ska stärka organisationernas pågående arbete, med både mottagande och etablering. Sammanlagt kommer regeringen att fördela 200 miljoner kronor till civila samhällets organisationer, studieförbunden och idrottsrörelsen.

– Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Beslutet är en del av den uppgörelse om migrations- och etableringspolitiken som slutits mellan de båda regeringspartierna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

105 miljoner kronor tilldelas organisationer och trossamfund, 75 miljoner kronor till folkbildningens organisationer och 20 miljoner kronor går till idrottsorganisationer. De nationella organisationerna ansvarar själva för fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter runt om i landet.

Medlen ska utbetalas innan årsskiftet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).

Samtliga av dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas under 2016. Villkoret för resurstillskottet är att de ska användas till att stärka organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända. Resurserna ska användas för att omhänderta frivilligt engagemang, skapa uthållighet i engagemanget samt främja samverkan och samordning mellan organisationer.

De 105 miljoner till organisationer och föreningar kommer att fördelas enligt följande: 34 miljoner kronor till Svenska Röda Korset, varav 4 miljoner kronor ska disponeras av Röda Korsets ungdomsförbund. 17 miljoner kronor till Svenska Kyrkan, 12 miljoner kronor till Rädda Barnen, 10 miljoner kronor till Riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Resterande 21 miljoner kronor fördelas på Individuell Människohjälp, Islamic Relief Sverige, LRF, Skyddsvärnet, IOGT-NTO och Flyktinggruppernas riksråd. Trossamfunden tilldelas 10 miljoner kronor, en miljon går till övrigt.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke