Extra demokratistöd till områden med lågt valdeltagande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att genomföra en pilotsatsning för ökad demokratisk delaktighet i stadsdelar och bostadsområden med lågt valdeltagande och demokratisk delaktighet.

– Samtidigt som valdeltagandet ökar hos väljarna som helhet så kan vi se att det sjunker i vissa stadsdelar och bostadsområden. Jämlika villkor och delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet. Samhället ska ge alla möjlighet att komma till tals i frågor som berör och engagerar dem, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela medel till organisationer i det civila samhället som vill skapa lokala resurscenter för demokratisk delaktighet. Resurscentren ska stärka och stödja människor i deras engagemang, och vägleda de som vill använda sina demokratiska fri- och rättigheter men inte vet hur de går till väga.

Pilotsatsningen sker mot bakgrund av oroväckande stora skillnader i valdeltagande mellan olika valdistrikt som blev tydliga under valåret 2014.

Valdistrikten med lägst valdeltagande kännetecknas av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och stor andel utrikes födda bland de röstberättigade. Det handlar om socialt utsatta stadsdelar och bostadsområden belägna i eller strax utanför våra större och medelstora städer.

Karl-Johan Bondesson
Tf. Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-529 50 81

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Samtidigt som valdeltagandet ökar hos väljarna som helhet så kan vi se att det sjunker i vissa stadsdelar och bostadsområden. Jämlika villkor och delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet. Samhället ska ge alla möjlighet att komma till tals i frågor som berör och engagerar dem.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke