Manillaskolan förklaras som statligt byggnadsminne

Manillaskolan på Djurgården i Stockholm förklaras som statligt byggnadsminne av regeringen. Som landets första institution för undervisning för döva och blinda barn är Manillaskolans byggnader historiskt viktiga.

– Manillaskolan och dess byggnader är inte bara kulturhistoriskt värdefulla, de är också en viktig symbol för Sveriges tidiga arbete med att förbättra förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning. Denna ambition har regeringen än i dag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens beslut grundar sig på Riksantikvarieämbetets förslag. Förutom skolans huvudbyggnad omfattas även gymnastikbyggnaden, slöjdbyggnaden och förrådsbyggnader av byggnadsminnesförklaringen .

Information Statliga byggnadsminnen
De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet. Frågan om en byggnad ska förklaras som statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats som statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Kristoffer Talltorp
Presssekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Manillaskolan och dess byggnader är inte bara kulturhistoriskt värdefulla, de är också en viktig symbol för Sveriges tidiga arbete med att förbättra förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning. Denna ambition har regeringen än i dag.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke