Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti är startskottet för Samling mot rasism

Den 27 augusti startar kultur- och demokratiministerns initiativ ”Samling mot rasism” med högtidlighållandet av Raoul Wallenbergs dag på Rosenbad. Insatsen är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella strategi som planeras. 

– Hela Sverige behöver komma samman för att visa civilkurage, anständighet och humanitet för sina medmänniskor. Rasismen har ingen plats i vårt samhälle. Därför behöver vi handlingskraft och solidaritet för människan bredvid dig. Nu kraftsamlar vi mot kränkningar, hat och rasism, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

”Samling mot rasism” startar med samtal med inbjudna gäster och föreläsningen ”Historiska lärdomar för framtida utmaningar” av Ingrid Lomfors, överintendent och chef för Forum för levande historia i Rosenbad, den 27 augusti.

Ta del av turnéplan och löpande information om turnén på ”Samling mot rasisms” webbplats.
Ingrid Lomfors föreläsning webbsänds på webbplatsen, med start klockan 13.30.

Turnéplan
Följande aktiviteter kommer att äga rum under hösten inom ramen för Samling mot rasism. Eventuella uppdateringar av aktiviteter sker löpande under hösten.

  • Samtal med inbjudna gäster samt en föreläsning med anledning av Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti i Rosenbad Konferens och dialog om islamofobi den 4 september i Luleå.

  • Dialog om antiziganism och tal i samband med förhandsvisning av långfilmsdokumentären Katarina Taikon den 28 september i Stockholm.

  • Dialog och konferens om afrofobi i samband med minnesdagen för avskaffandet av Sveriges delaktighet i det transatlantiska slaveriet den 9 oktober i Malmö.

  • Seminarium med panelsamtal om samverkan mot afrofobi, antiziganism, antisemitism och islamofobi på MR-dagarna i Göteborg den 9 november.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Hela Sverige behöver komma samman för att visa civilkurage, anständighet och humanitet för sina medmänniskor. Rasismen har ingen plats i vårt samhälle. Därför behöver vi handlingskraft och solidaritet för människan bredvid dig. Nu kraftsamlar vi mot kränkningar, hat och rasism.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke