Regeringen presenterar förslag till ny filmpolitik

Report this content

Regeringen presenterar i dag departementspromemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). I promemorian preciseras bland annat hur ett nytt marknadsstöd efter dansk modell kan ge förbättrade förutsättningar för de som skapar svensk film. Fokus i det nya stödsystemet ska ligga på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

– Det här förslaget skapar en ljus framtid för svensk film. Det kan bli den nya bottenplatta som behövs för att bygga ett system som är stabilt över lång tid. Förslaget har ett brett stöd i filmbranschen och är något som många har längtat efter länge, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslaget innebär att staten lämnar det nuvarande filmavtalet år 2017 och tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.

I promemorian föreslås ett nytt marknadsstöd efter dansk modell som ska få bort de brister som det så kallade automatstödet har haft. De nya stöden ska också fortsätta inriktningen på att tidigt lägga in resurser för lansering, något som ska underlätta för distributörer att sprida filmerna. Regeringen vill på prov utveckla ett fönsterstöd som minimerar den ekonomiska risken för distributörer och biografägare när man själva överväger att korta fönstertiderna för individuella titlar.

Regeringen vill också bredda möjligheterna för manusförfattare, regissörer och andra aktörer att få stöd i en tidig fas av filmproduktionen.

Enligt förslaget kommer Svenska Filminstitutet att få ett särskilt uppdrag att titta på lösningar för hur det nya systemet inte ska missgynna de små biografer som är momspliktiga, men som inte betalar biografavgift.

– Vi har tidigt i vår process uppmärksammat behovet av att lösa situationen för de mindre biograferna som idag inte betalar biografavgift men som är momspliktiga. Vi kommer att återkomma med förslag om exakt hur detta ska lösas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Promemorian kommer inom kort att skickas på remiss.

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Kristoffer Talltorp
Presssekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det här förslaget skapar en ljus framtid för svensk film. Det kan bli den nya bottenplatta som behövs för att bygga ett system som är stabilt över lång tid. Förslaget har ett brett stöd i filmbranschen och är något som många har längtat efter länge.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Vi har tidigt i vår process uppmärksammat behovet av att lösa situationen för de mindre biograferna som idag inte betalar biografavgift men som är momspliktiga. Vi kommer att återkomma med förslag om exakt hur detta ska lösas.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke