Regeringsbeslut om stödtelefon för anhöriga till personer som rekryteras till våldsbejakande extremism

En nationell stödtelefon för anhöriga och för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser ska startas upp. Detta anges i nytt tilläggsdirektiv till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, som regeringen har beslutat om i dag.

– Samhället ska finnas där för de anhöriga och andra som är oroliga för att deras barn, släktingar eller vänner radikaliseras och rekryteras till den våldsbejakande extremismen. Den här stödtelefonen för anhöriga är något som har efterfrågats av de som själva arbetar med att förebygga rekrytering, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska så snart som möjligt ge en etablerad frivilligorganisation, med erfarenhet av stöd och rådgivning till individer via telefon, chatt eller e-post, uppdraget att starta en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Där ska bland annat anhöriga, kommuner och organisationer kunna få information, stöd och råd i frågor om våldsbejakande extremism. Stödtelefonen ska också kunna ta emot samtal från de personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser.

Regeringen har i dag också fattat beslut om en skrivelse till riksdagen om åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. I skrivelsen redovisas de 21 åtgärder som regeringen har vidtagit för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att förebygga att individer ansluter sig till de våldsbejakande extremistiska grupper och ideologier som för närvarande finns i Sverige – höger-, vänster- och islamistisk våldsbejakande extremism.

Kristoffer Talltorp
Presssekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Samhället ska finnas där för de anhöriga och andra som är oroliga för att deras barn, släktingar eller vänner radikaliseras och rekryteras till den våldsbejakande extremismen. Den här stödtelefonen för anhöriga är något som har efterfrågats av de som själva arbetar med att förebygga rekrytering.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister