Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådet har fördelat 12,4 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i form av utvecklingsbidrag. 34 projekt från hela landet får stöd. 

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag märks främst insatser inom bild- och formområdet, breddad delaktighet och samarbeten mellan regioner. 

Bild och form

Reymyre Art Labs projekt De-Tox (Östergötland) handlar om att utveckla konstnärliga processer i samband med sanering av miljön.

Baltic Art Center på Gotland får bidrag för att i samverkan med Gotlands museum ge nya perspektiv på kulturarvet genom konstnärlig forskning.

Breddad delaktighet

Hudiksvalls kommun och projektet Suxe (Gävleborg) får stöd för det metodutvecklande arbetet riktat till målgruppen barn, ungdomar och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar.

Scenkonst Västernorrland ska genom projektet Kreativa klasser – för ökat lärande och deltagande – utveckla metoder för att stärka teaterns plats i skolans lärande miljö.

Interregional samverkan

Region Jönköpings län i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen vill gemensamt utveckla ShareMusic till ett kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering. Teater Halland har initierat ett samarbete som riktar sig till länsteatrar över hela landet och syftar till att utveckla metoder för samverkan för att skapa delaktighet.

Flest inkomna ansökningar kommer från museisektorn och bild- och formområdet.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08 519 264 5
jelena.jesic@kulturradet.se

Jerk Sörenson, handläggare
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Erik Åström, koordinator
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media