Börje Ekholm, Karin Forseke och elva ytterligare invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har vid akademisammankomsten den 24 mars 2010 valt in 13 nya ledamöter. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. För närvarande har IVA 867 svenska och 265 utländska ledamöter i och med de nya invalen.

Svenska ledamöter Lennart Karlsson (f. 1946) är professor i datorstödd konstruktion vid Luleå tekniska universitet. Han är tekn. dr. i hållfasthetslära från Chalmers. Karlsson har varit vice rektor vid Luleå tekniska universitet, där han också lett Polhemslaboratoriet och senare Fastelaboratoriet. Han har startat och varit delägare i två företag, Conex AB och Alkit Communications AB. Henrik Tengstrand (f. 1955) är Director Specialist Engineering (global) vid Bombardier Transportation och utvecklingschef vid Bombardier Transportation Sweden. Han är civilingenjör i maskinteknik från KTH. Tengstrand har byggt upp ett kompetenscentrum för spårfordon, som har en stor samlad kompetens inom avancerad tillämpad tågteknologi med ett 70-tal högt kvalificerade specialister i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige. Tengstrand är ordförande i två fordonskompetenscentra vid KTH, han har ingått i styrgruppen för IVAs projekt Det långsiktiga spåret och medverkat i en av arbetsgrupperna inom projekt Transport 2030. Erik Lautmann (f. 1950) är verkställande direktör för Jetpak Group. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lautmann var under 80-talet vd för Catella. I början på 90-talet blev Lautmann vd för den svenska verksamheten vid DHL och senare även för nio länder i Nordeuropa. Han är från 2010 ordförande i IVAs Näringslivsråd. Lautmann har medverkat i flera IVA-projekt och ingått i styrgrupperna för Framsyn för krisberedskap, Vägval energi och Transport 2030. Malcolm Norlin (f. 1947) är styrelseordförande i Domsjö Fabriker AB. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från Stanford University. I sin tidigare karriär arbetade Norlin med att bygga upp Bank of Americas Shipping Group. Han utsågs senare till vice chef för bankens Treasury och Liability Management i Europa, Mellanöstern och Afrika. Norlin lämnade bankvärlden 1984 för att bygga upp ”aircraft trading and leasing”-verksamheten inom Blenheim Corporation. I mitten av 90-talet flyttade han till Stockholm för att arbeta med Venture Capital-aktiviteter. Kerstin Sahlin (f. 1954) är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1986 vid Umeå universitet. Sahlin innehade 1997-2000 en professur i företagsekonomi vid Stockholms universitet och var dessförinnan tillförordnad professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit föreståndare för Score, och har haft flera förtroendeuppdrag bland annat som ledamot i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap inom Vetenskapsrådet, ledamot i styrelserna för Södertörns högskola och för Östersjöstiftelsen. Hon har också haft internationella uppdrag och varit ordförande i Nordisk Företagsekonomisk Förening och ledamot i styrelsen för European Group of Organization Studies. Lennart Schön (f. 1946) är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han doktorerade 1979 vid Lunds universitet. Schön har publicerat ett antal viktiga populärvetenskapliga skrifter om teknikskiften, kriser och innovation. Han har lett drygt tiotalet större externt finansierade forskningsprojekt, som bidragit till fördjupning av kunskaper om långsiktiga förändringsförlopp i samhälle och ekonomi. Han har som prorektor och ansvarig för forskarutbildningen starkt medverkat till Ekonomisk-historiska institutionens framgångsrika utveckling. Börje Ekholm (f. 1963) är vd och koncernchef för Investor AB. Han är civilingenjör från KTH och har en MBA från INSEAD, Fontainebleu. Ekholm är ledamot i styrelserna för Investor AB, AB Scania, Husqvarna AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, KTH Holding AB, KTH och Chalmersinvest. Ekholm har tidigare arbetat på McKinsey & Co och har haft ett flertal ledande befattningar inom Investorkoncernen innan han tillträdde som vd. Ekholm är medlem av IVAs Näringslivsråd. Ann-Sofie Sandberg (f. 1951) är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers och chef för avdelningen Livsmedelsvetenskaper vid Institutionen för kemi och bioteknik. Hon disputerade i livsmedelsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sandberg är ordförande i fakultetsrådet och sitter i Chalmers styrelse. Fakultetsrådet är ett samrådsorgan mellan den tekniska fakulteten och rektor och fungerar som forum för strategiska forsknings- och utbildningsfrågor och samverkan med samhälle och näringsliv. Karin Forseke (f. 1955) ingår i styrelsen för Eniro AB och Financial Service Authority (FSA) i Storbritannien. Hon är ordförande i FSA Audit Committee. Under 2003-2006 var Forseke CEO för Carnegie Investment AB och dessförinnan Managing Director för D. Carnegie & Co AB, brittiska kontoret i London och New York. I mitten av 80-talet var Forseke Chief Operation Officer för LIFFE, London International Futures and Options Exchange. Hon ingick under 2006-2009 i regeringens Finansmarknadsråd. Nicklas Lundblad (f. 1971) är vice vd på Stockholms Handelskammare. Han är fil dr i informatik. Lundblad var under 2007-2009 European Policy Manager på Google med ansvar för Skandinavien och Baltikum. Han har tidigare varit stabschef på Stockholms Handelskammare och direktör på Stockholms e-handelskammare. Lundblad har ingått i EU-kommissionens expertgrupp för IT-politik – e-Europe Advisory Group. Han är sedan 2007 ledamot i regeringens IT-råd. Lundblad har också medverkat i IVA-projektet Internetframsyn. Utländska ledamöter Ron Long (f. 1947) är vd och koncernchef för Medivir AB. Han ledde sammanslagningen av dåvarande Amersham plc och Pharmacia Biotech AB. Long utsågs därefter till vd för det sammanslagna bolaget Amersham Pharmacia Biotech, sedermera Amersham Bioscences, som nu är en del av GE Healthcare. Från 2000 var Long under ett år vice styrelseordförande i Amersham-gruppen. Long har därefter delat sin tid mellan olika operationella och styrelserelaterade uppdrag i Storbritannien och Sverige. Bernd Pischetsrieder (f. 1948) är diplomingenjör från Tekniska Universitetet i München där han också är hedersdoktor. Han var under cirka 20 år verksam vid BMW. Under perioden 1993-1999 var han vd och styrelseordförande för BMW. Från 2000 engagerades Pischetsrieder till Volkswagen och fick koncernansvar för kvalitet. Mellan 2002-2006 var han koncernchef och styrelseordförande i VW-koncernen och kvarstår idag som rådgivare till styrelsen. Pischetsrieder är styrelseledamot i bl a Metro AG, Dresdner Bank och Tetra Laval International SA. Han var under 2002-2007 styrelseordförande i Scaniakoncernen. Pischetsrieder är vice preses i Acatech, den tyska ingenjörsvetenskapsakademien, och har genom detta uppdrag medverkat i IVAs och Svensk-Tyska Forskningsföreningens verksamhet. Arthur Bienenstock (f. 1935) är professor i fysik och materialvetenskap vid Stanford University. Bienenstock har varit ordförande för The American Physical Society och har haft flera ledande positioner vid Stanford University. Under president Clintons administration var han vice ordförande för presidentens Office for Science and Technology. Bienenstock har varit mycket aktiv i att skapa kontakter mellan Stanford University och svenska universitet och högskolor. Som exempel kan nämnas ett fortfarande pågående avtal från 1978 om studentutbyte mellan Tekniska Högskolan i Linköping och Stanford University. På hans initiativ förhandlas nu ett liknande avtal fram inom institutionen för Management and Science Engineering. Bienenstock är utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet. För mer information, kontakta: Joakim Rådström, pressansvarig och skribent Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Grev Turegatan 16, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM Telefon: 08-791 29 39 Mobil: 073-656 76 17 E-postadress: joakim.radstrom@iva.se www.iva.se

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Dokument & länkar