Nya ledamöter breddar IVAs kompetens och nätverk

Nu väljs 28 nya ledamöter, varav åtta utländska, in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. SEBs koncernchef Annika Falkengren, riksbankschef Stefan Ingves, AstraZenecas globala forskningschef för läkemedelsutveckling och Sverigechef, Anders Ekblom, Industrivärdens koncernchef Anders Nyrén, Tomas Nicolin (styrelseledamot i bl a SEB), f d styrelseordförande för Renault Louis Schweitzer, Kones styrelseordförande Antti Herlin och Maria Strömme – 41-årig professor i nanoteknologi – är några av de invalda.

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Sammantaget har IVA närmare 900 svenska och drygt 270 utländska ledamöter. Fyra gånger per år hålls akademisammankomster där ett antal nya ledamöter väljs in.

      Varje ledamot tillför akademien sin unika kompetens breddar vårt nätverk ytterligare, säger IVAs vd Björn O. Nilsson, som själv valdes in i akademien för femton år sedan.

Nya svenska ledamöter

Per Grunewald (f. 1954) väljs in i IVAs avdelning I – Maskinteknik. Han är medgrundare och vd för Pegroco Invest AB, ett riskkapitalbolag för investeringar i små och medelstora företag med huvudfokus på IT och Clean Tech. Per Grunewald är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers. Han medverkade i uppstarten av industrirobotföretaget Spine Robotics & Spine Systems AB. Vid Electrolux-koncernen hade han flera ledande befattningar, bland annat som ansvarig miljöchef.  På Jonsereds Godsskydd var Per Grunewald vd och utvecklade ett system för bättre miljö och kvalitet vid nybyggnation och renovering. Som vd för E2 Home drev han utvecklingen av det intelligenta hemmet. 2003 tilldelades han Världsnaturfondens Carl Mannerfelt pris. Medverkar i IVA-projektet Innovation för tillväxt.

Per Hallberg (f. 1952) väljs in i IVAs avdelning I – Maskinteknik.  Han är vice vd för Scania med ansvar för forskning, produktutveckling och anskaffning. Per Hallberg är civilingenjör i produktionsteknik och ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Han knöts redan efter sin examen till Scania och har över 30 års erfarenhet från olika ledande befattningar i Sverige och Holland, bland annat som Managing Director för Scania Nederland B.V. Production and Logistics, Senior Vice President för Powertrain Development and Production, Executive Vice President för Production and Procurement. Per Hallberg är sedan 2008 medlem i IVAs Näringslivsråd.

Erik Dahlquist (f.1952) väljs in i IVAs avdelning II – Elektroteknik. Han är professor i Energiteknik vid Mälardalens högskola och forskningsledare vid Skolan för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Erik Dahlquist har en teknologie doktorsexamen från KTH. Han var under 27 år anställd vid ASEA och ABB, de sista åren som chef för produktenheten ”Advanced control, optimization, simulation in Pulp and paper industry” med globalt ansvar vid ABB Corporate Research. Parallellt med detta var han under åren 1997-2000 adjungerad professor inom Industriella energiprocesser vid KTH. Från 2000 är
han knuten till Mälardalens Folkhögskola. Erik Dahlquist har varit mycket aktiv i att bygga upp forskarutbytet mellan IVA och CAE (Chinese Academy of Engineering) inom alternativenergiområdet.

Peter Nygårds (f. 1950) väljs in i IVAs avdelning III – Samhällsbyggnad. Han är Senior Advisor vid Swedbank. Peter Nygårds utbildade sig inom ekonomi, sociologi och politik vid Stockholms universitet, där han under en tid också var forskningsassistent. Efter ett par år som revisor på Riksrevisionen var Peter Nygårds från 1985 huvudsekreterare för Svenska Industritjänstemannaförbundet. 1994 utnämndes han till statssekreterare vid Näringsdepartementet. I slutet av 90-talet utsågs Peter Nygårds till koncernchef för Svensk Kärnbränslehantering. 2003 anställdes han som vice vd för Swedbank, där han nu är verksam som Senior Advisor. Han ingår idag i styrelserna för Bothniabanan, Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Svenska Turistföreningen. Han har medverkat i IVA-projekten Teknisk Framsyn och varit ordförande för Vägval energi. Han ingår sedan 2010 i styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

Gunilla Borgefors (f. 1952) väljs in i IVAs avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden. Hon är professor i bild- och fjärranalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Gunilla Borgefors är civilingenjör och tekn lic i tillämpad matematik från Linköpings universitet och doktorerade 1986 i numerisk analys vid KTH. Hon utsågs till docent i bildbehandling i Linköping 1992. Gunilla Borgefors har varit forskningsdirektör och divisionschef vid FOA i Linköping. Från 1993 är hon professor i bild och fjärranalys vid SLU och var under åren 1996-2005 föreståndare för Centrum för bildanalys i Uppsala. Sedan 2005 har hon en gästprofessur vid Uppsala universitet. Gunilla Borgefors har fått flera utmärkelser, bl.a. European Association for Signal Processing Award for the Best Paper of the Year 1990 och KVAs Edlundska pris 2007. Hon är medlem i International Association for Pattern Recognition (IAPR), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och ledamot av Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Karin Ljungström (f. 1959) väljs in i IVAs avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden. Hon är forskningschef vid divisionen för Cardiac Rhytm Management vid St Jude Medical AB, ett börsnoterat medicintekniskt företag med ca 14000 anställda varav ca 700 i Sverige. Karin Ljungström utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid KTH och studerade dessförinnan till tandläkare. Hon anställdes efter sin ingenjörsexamen som utvecklingsingenjör vid Siemens-Elema AB/Pacesetter AB. Karin Ljungström har tillsammans med medarbetare över tio internationellt beviljade patent. Hon har byggt upp samarbeten och gett stöd till avancerad forskning och utveckling inom de tekniska och medicinska vetenskaperna såväl i Sverige som utomlands. Bland aktuella projekt i Sverige kan nämnas ett samarbete med Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Hon utsågs under 2010 till hedersdoktor på Mälardalens högskola.

Yvonne Mårtensson (f. 1953) väljs in i IVAs avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden. Hon är vd för CellaVision som under hennes ledning har utvecklats från ett start-up noterat företag på First North till ett etablerat och globalt diagnostikföretag med en omsättning på ca 100 MSEK och 50 anställda. CellaVision noterades i maj 2010 på Stockholmsbörsen – SmallCap. Yvonne Mårtensson är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Hon har efter sin utbildning
huvudsakligen arbetat inom små och medelstora företag verksamma inom medicintekniska och bioanalytiska områden, t.ex. BOC Health Care, Perstorp Analytical, HemoCue. Yvonne Mårtensson har haft uppdrag inom Innovationsbron, LUAB, IVA/Connect och även styrelseuppdrag i medicinteknikrelaterade företag som Biolin AB, NsGene A/S, Ortivus AB.

Maria Strömme (f.1970) väljs in i IVAs avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden. Hon är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Maria Strömme utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet, där hon senare disputerade i fasta tillståndets fysik. Hon utsågs till docent 2001. Efter sin doktorsexamen tillträdde Maria Strömme en tjänst som forskarassistent vid Naturvetenskapliga forskningsrådet. Från 2004 är hon professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hon utsågs 2001 till framtidens forskningsledare av SSF och 2002 till akademiforskare i farmaceutisk materialvetenskap av KVA. Hennes vetenskapliga produktion omfattar hittills 111 internationella tidskriftsartiklar. Hon innehar 27 patent i åtta olika patentfamiljer. Maria Strömme är ledamot i flera styrelser bl.a. i Rymdbolaget, Norges forskningsråd Nanomat och Programområdet Multidisciplinär BIO (VINNOVA och SSF).

Claes Thegerström (f. 1947) väljs in i IVAs avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden. Han är vd för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Claes Thegerström utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola. Hans anställdes efter sin examen vid AB Atomenergi i Studsvik, där han efter några år utsågs till chef för företagets avdelning för radioaktivt avfall. I början på 80-talet knöts Thegerström till SKB, där han bl.a. sysslade med säkerhetsanalyser av djupförvar för använt kärnbränsle. Claes Thegerström arbetade därefter några år vid OECD Nuclear Energy i Paris och ansvarade för deras internationella samarbete inom kärnavfallsområdet. Från 1992 återvände Thegerström till SKB, nu som chef för avdelningen för djupförvar. Han utsågs till vd 2003. Claes Thegerström är ledamot av franska regeringens Commission Nationale d’Evaluation (CNE) på kärnavfallsområdet. Han är ledamot i styrelsen för Kalmar universitet och sedan 2003 medlem i IVAs Näringslivsråd.

Annika Falkengren (f. 1962) väljs in i IVAs avdelning IX – Ekonomi. Hon är vd och koncernchef för SEB. Annika Falkengren utbildade sig till civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering vid Stockholms universitet. Hon började sin karriär i SEB som trainee 1987 och arbetade därefter inom Trading & Capital Markets. Hon utsågs 1995 till global chef för räntehandeln och därefter till global chef för tradingverksamheten. Annika Falkengren har varit chef för divisionen Merchant Banking och Corporate & Institutions. Hon har varit vice vd i SEB och utsågs 2005 till dess vd och koncernchef. Annika Falkengren har flera styrelseuppdrag och ingår i styrelserna för Securitas AB, NASDAQ OMX Nordic Exchange, Mentor Sweden, Ruter Dam Foundation, IMD Foundation och Swedish American Chamber of Commerce i New York.

Stefan Ingves (f.1953) väljs in i IVAs avdelning IX – Ekonomi. Han är sedan 2006 chef för Sveriges Riksbank. Stefan Ingves utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och blev ekonomie doktor 1984. Han var under åren 1988-1992 finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet och ingick i styrelserna för Riksgäldskontoret,
Stockholmsbörsen och Värdepapperscentralen. Stefan Ingves har varit generaldirektör vid Bankstödsnämnden. Han utsågs 1994 till vice riksbankschef och var under åren 1999-2005 chef för avdelningen för monetära och finansiella system vid Internationella valutafonden IMF. Han är medlem i Europeiska centralbankens (ECBs) allmänna råd och ledamot av Bank for International Settlements (BIS) styrelse. Han är guvernör i Internationella valutafonden, IMF.

Tomas Nicolin (f. 1954) väljs in i IVAs avdelning IX – Ekonomi. Han är styrelseledamot i SEB, Q-Med AB och Active Biotech m.fl. Tomas Nicolin utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en M Sc från MIT Sloan School. Han har många års erfarenhet från ledande positioner i finanssektorn, senast som vd för tjänstepensionsföretaget Alecta (2004-2008) och dessförinnan som vd för Tredje AP-fonden (1998-2004). Tomas Nicolin har varit vd för E Öhman Jr Fondkommission och haft en ledande befattning inom Handelsbanken. Förutom styrelseuppdraget vid SEB är Tomas Nicolin styrelseledamot i bl.a. Nordstjernan AB, Advisory Board Handelshögskolan i Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Institutet för Näringslivsforskning.

Anders Nyrén (f. 1954) väljs in i IVAs avdelning IX – Ekonomi. Han är vd och koncernchef i AB Industrivärden.  Anders Nyrén utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från Anderson School of Management, UCLA, Los Angeles. Under sin karriär har Anders Nyrén arbetat för AB Wilhelm Becker och innehaft flera ledande befattningar inom STC Venture AB och STC Scandinavian Trading Co AB. Han har varit vd för OM International AB och vice vd och CFO för Securum. Anders Nyrén har varit direktör med operativt ansvar för Markets and Corporate Finance på Nordbanken och var under åren 1997-2001 vice vd och CFO på Skanska AB. Han har flera styrelseuppdrag och är vice ordförande för Handelsbanken och Sandvik AB samt ingår i styrelserna för Industrivärden, Enströmgruppen, Ericsson och Volvo.

Anders Ekblom (f.1954) väljs in I IVAs avdelning X – Bioteknik. Han är Executive Vice President, Global Medicines Development inom AstraZeneca R &D. Anders Ekblom är med dr, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet, specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt utbildad tandläkare. Han knöts 1993 till Astra AB efter att ha varit verksam inom Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, där han bl.a. var lektor och chef för Perianestethic Unit. Inom AstraZeneca har han under åren haft flera chefsbefattningar, bl.a. inom Strategy, Portfolio and Alliance och Respiratory and Inflammation Therapy Area; Pain Control Therapy Area och varit ansvarig för den Globala Kliniska forskningen. Anders Ekblom är vd för AstraZeneca Sverige AB. Han är styrelseledamot i Albireo Ltd och British Pharmaceutical Group. Anders Ekblom ingår i styrgruppen för IVA-projektet Innovation för tillväxt och är sedan 2010 medlem i IVAs Näringslivsråd.

Stefan Ståhl (f. 1961) väljs in i IVAs avdelning X – Bioteknik. Han är professor i molekylär bioteknologi och dekan vid Skolan för bioteknologi, KTH. Stefan Ståhl är civilingenjör i kemiteknik från KTH och tekn dr i biokemi. Han utsågs till professor i molekylär bioteknologi vid KTH 1999. Under åren 2000-2002 verkade han som forskningschef vid Affibody AB. Från 2005 är Stefan Ståhl dekan vid Skolan för bioteknologi, KTH, som han var med och grundade. Hans forskning i gränslandet mot medicinsk forskning har bl.a. lett till samarbete med en fransk industripart för utveckling av ett vaccin mot
andningsvägsvirus. De senaste tio åren har fokus riktats mot att utveckla små målsökande proteiner som verktyg för effektivare diagnostisering och behandling av bröstcancer. Nyligen har forskningssamarbeten inom Alzheimerfältet inletts. Stefan Ståhl har flera förtroendeuppdrag, som vetenskaplig expert, i styrelser och vetenskapliga råd och är granskare av nationella och internationella ansökningar om forskningsanslag. Han är medgrundare till flera företag, Creative Peptides AB (numera inom Cebix Inc, USA), Affibody AB och Atlas Therapeutics AB, m fl.

Lars Börjesson (f. 1957) väljs in i IVAs avdelning XI – Utbildning och forskning. Han är professor i kondenserade materiens fysik vid Chalmers. Lars Börjesson utbildade sig till civilingenjör i fysik vid Chalmers och disputerade 1987. Han utnämndes till docent i fysik 1990 och blev professor i fasta tillståndets fysik vid KTH 1993. Lars Börjesson är professor i kondenserade materiens fysik vid Chalmers sedan september 1995. Han var initiativtagare och senare huvudsekreterare för Vetenskapsrådets Kommitté för forskningens infrastruktur. Han har under flera år arbetat på europeisk och internationell nivå för att föra fram svenska forskarsamhällets intressen i infrastruktur. Lars Börjesson är styrelseordförande i Max IV och har utsetts till regeringens representant i styrelsen för ESS och ordförande för den internationella styrkommittén. Han ingår i europeiska infrastrukturers styrelser som XFEL, NORDITA, ILL, m fl och har varit styrelseledamot i SNIC. Hans Börjesson är vice ordförande i ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure).

Maria Khorsand (f. 1957) väljs in i IVAs avdelning XI – Utbildning och forskning. Hon är vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Maria Khorsand flyttade 1972 till Los Angeles för studier i bl.a. datavetenskap. Hon kom till Sverige 1987 och inledde sin karriär på Ericsson Technology Licensing. Hon utsågs 2004 till vd för OMX Technology och 2006 för Dell Sverige. I oktober 2007 tillträdde Maria Khorsand som verkställande direktör för SP. Hon är styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB och i Beijer Electronics. Maria Khorsand har vunnit stor respekt för sin starka ambition att föra ut forskningsresultat i näringslivet och har deltagit mycket aktivt i den forskningspolitiska debatten. Hon har spelat en viktig roll i den omstrukturering av de svenska forskningsinstituten som pågått de senaste åren. Maria Khorsand är medlem i IVAs Näringslivsråd sedan 2007.

Hans Rosling (f. 1948) väljs in i IVAs avdelning XI – Utbildning och forskning. Han är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Hans Rosling studerade medicin vid Uppsala universitet och blev legitimerad läkare 1975. Han utsågs till docent i invärtesmedicin 1990. Hans Rosling har arbetat som lärare i u-landshälsovård vid Uppsala universitet och som universitetslektor i internationell hälsa vid KI. Han utnämndes 1997 till biträdande professor och 1999 till professor i internationell hälsa vid KI. Han är en av initiativtagarna till stiftelsen Gapminder, som har utvecklat en metodik för att animera statistik. Användningen av denna mjukvara vid föreläsningar om folkhälsans globala utveckling har blivit en internationell succé på Internet och på internationella möten. Rosling har varit rådgivare åt bl.a. Sida och WHO och var huvudansvarig för en delstudie i katastrofkommissionens arbete kring jordbävningen i Indiska oceanen 2004. Han tilldelades 2010 IVAs guldmedalj för sina pedagogiska insatser att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förklara den globala utvecklingen på hälsoområdet.

Ulf Wahlberg (f. 1960) väljs in I IVAs avdelning XII – Informationsteknik. Han är Vice President Industry and Research Relations på Ericsson. Efter sin examen från KTH började Ulf Wahlberg sin forskning inom talkodning och signalbehandling. Han spelade en nyckelroll i standardiseringen och utvecklingen av GSM och i framtagningen av det första testsystemet för digitala mobilsystem. Han har sedan dess haft ett antal chefstjänster inom produktutveckling av mobila system inkluderande WCDMA och LTE. Under 2003-2007 var Ulf Wahlberg chef för Ericssons forskningsverksamhet. Han är sedan 2007 Vice President Industry and Research Relations och ansvarig för Ericssons kontakter och samarbete med universitet, forskningsinstitut, partners och statliga myndigheter. Ulf Wahlberg har aktivt medverkat i flera IVA-projekt och ingått i styrgrupperna för Ambient Sweden och Scorcard. Han medlem i IVAs Näringslivsråd sedan 2007.

Claes Wohlin (f. 1959) väljs in i IVAs avdelning XII – Informationsteknik. Han är professor vid sektionen för Datavetenskap och kommunikation och vice rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Claes Wohlin utbildade sig till civilingenjör i elektroteknik vid Lunds universitet och doktoreradei kommunikationssystem. Hans område är Software Engineering och han har innehaft professurer vid Lunds och Linköpings universitet och en gästprofessur vid Chalmers. Han utsågs år 2000 till professor vid sektionen för Datavetenskap och kommunikation vid BTH och blev 2004 dekan för grundutbildningen. Han är sedan 2004 vice rektor för BTH. Wohlin erhöll 2009 en gästprofessur vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Han har flera externa uppdrag och ingår i styrelsen för Swedsoft, är chefredaktör för Journal of Information and Software Technology och ingår redaktionerna för ytterligare tre tidskrifter inom sitt område. Claes Wohlin utsågs 2003 till årets forskare vid BTH av Blekinge Research Foundation och erhöll 2004 Telenor Nordic Research Award.

Nya utländska ledamöter

Kristjan Haller (f. 1948 i Estland) väljs in som utländsk ledamot. Han är vice rektor med ansvar för forskning och utveckling vid Universitetet i Tartu, Estland. Kristjan Haller avlade sin grundexamen med fysik som huvudämne vid universitetet i Tartu och disputerade 1982. Hans specialområde är laserspektroskopi. Kristjan Haller var under 1989-2003 chef för Institutet för Fysik och Astronomi, som 2002 utsågs till ett Regional Center of Excellence inom EUs femte ramprogram. Kristjan Haller har i olika omgångar varit verksam som gästforskare vid Texas A&M University, USA. Under åren 2003-2007 var han statssekreterare för forskning och högre utbildning vid utbildningsministeriet i Tallinn och från 2007 är han vice rektor för Universitetet i Tartu.

Antti Herlin (f. 1956 i Finland) väljs in som utländsk ledamot. Han är styrelseordförande i familjeföretaget Kone Corporation, Finland.  Herlin var vd i Kone Corporation 1996-2006 och vice ordförande i bolaget 1996-2003, då han utsågs till styrelseordförande för bolaget. Antti Herlin har flera förtroendeuppdrag och är styrelseordförande för Finlands Näringsliv (EK) och vice ordförande i Det Finska Näringslivets Delegation (EVA). Han är ordförande i Security Trading Oy och Holding Manutas Oy samt vice ordförande i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens förvaltningsråd. Herlin är även ledamot i styrelsen för Finlands Teknologiindustrier samt YIT Corporation.

Tapani Järvinen (f. 1946 i Finland) väljs in som utländsk ledamot. Han är ordförande i Industry Council of Technology Academy, Finland. Tapani Järvinen är LicSc (Tech) och MsSc (Eng) med mångårig erfarenhet inom gruvindustrin. Han knöts 1985 till Outkumpu-koncernen där han hade flera ledande befattningar och medverkade bl.a. i förvärvsprocessen då delar av Svenska Metallverken integrerades med Outokumpu och i början av 2000-talet i transaktionerna mellan Outokumpu Oy och Boliden AB. Under åren 2003-2004 ingick Tapani Järvinen i Bolidens styrelse. Mellan åren 2006-2009 var han CEO för det finska mineral- och metallteknik företaget Outotec Oyj. Han har flera styrelseuppdrag, bl.a. finska Okmetic Oyj, svenska Raw Materials Group och australiske Dragon Mining Ltd med verksamhet vid Svartliden Gold Mine i Skellefteå.

Laure Reinhart (f. 1956 i Frankrike) väljs in som utländsk ledamot. Hon är generaldirektör för OSEO, Frankrike. Laure Reinhart disputerade i tillämpad matematik 1980 vid universitetet i Paris. Efter disputationen arbetade hon som forskare på INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) där hon senare fick ansvar för utvecklingsarbetet och institutets samarbete med den industriella sektorn. År 2000 rekryterades hon som forskningsledare och informationsteknisk expert till den försvarsindustriella företagsgruppen Groupe Thalès. Laure Reinhart utnämndes 2006 till departementsråd vid ministeriet för forskning och högre undervisning och arbetade med den strategiska omläggningen av den nationella forsknings- och innovationspolitiken. Hon är sedan 2008 generaldirektör för OSEO (Frankrikes motsvarighet till Vinnova). Laure Reinhart har aktivt medverkat i två svensk-franska forskningskonferenser arrangerade av AFSR (Svensk-franska forskningsföreningen).

Louis Schweitzer (f. 1942 i Schweiz) väljs in som utländsk ledamot. Han är fd vd/koncernchef och senare styrelseordförande för Renault S.A. Louis Schweitzer utbildade sig till jurist vid universitetet i Paris. Efter sina studier vid l’Ena (Ecole Nationale d’Administration) utsågs han till Inspecteur des finances. Han knöts därefter till franska regeringskansliet och var under Laurent Fabius ministertid 1983-86 chef för dennes kansli. Schweitzer innehade samtidigt en professur vid Institut d’Études Politiques de Paris. 1986 anställdes han som finans- och planeringschef vid nuvarande Renault S.A. och blev senare till finansdirektör och vice vd. Han utnämndes 1992 till koncernchef och styrelseordförande. Som företrädare för Renault har han under en följd av år aktivt verkat för ett nära samarbete med AB Volvo. Louis Schweitzer var ledamot i AB Volvos styrelse 1994-95 och 2001 och styrelseordförande 2009-2010. Louis Schweizer ingår i styrelserna för flera företag och organisationer, bl.a. Institut Pasteur, Union des Assurances de Paris (UAP), Péchiney, Philips och L’Oréal. Han är styrelseordförande i AstraZeneca Plc sedan 2004.

Hans Wijers (f. 1951 i Nederländerna) väljs in som utländsk ledamot. Han är vd för AkzoNobel N.V. och ordförande AkzoNobel Board of Management, Nederländerna. Hans Wijers är MSc från Rijksuniversitetet i Groningen och doktorerade i ekonomi vid Erasmus University i Rotterdam, där han är bitr professor i nationalekonomi. Hans Wijers är fd finansminister i Holland. Innan han knöts till AkzoNobel 2002 var han senior partner hos Boston Consulting Group och även ordförande för BCGs holländska kontor. Hans Wijers har ett antal framträdande positioner utanför AkzoNobel. Han är Non-Executive Director på Shell, ordförande i Oranje Fonds och Ubbo Emmius Fund Foundations vid
universitetet i Groningen. Han är styrelseledamot i Concertgebouw och medlem av European Round Table Industrialists. Hans Wijers har genom sin position inom AkzoNobel en nära koppling till IVA och utdelandet av AkzoNobel Science Award Sweden.

Bertil Andersson (f. 1948 i Sverige) väljs in som utländsk ledamot. Han är Provost och tillträdande President för Nanyang Technological University (NTU), Singapore. Bertil Andersson fick sin grundutbildning vid Umeå universitet och genomförde sin forskarutbildning i växtbiokemi vid Lund universitet. Han utnämndes till professor i biokemi vid Stockholms universitet 1986 där han också var prefekt och dekanus. Under 1999-2003 var han rektor vid Linköpings universitet och professor i biokemi. Han har varit chef för Europeiska forskningsrådet och har haft en rad betydande uppdrag, bl.a. som ordförande i Nobelkommittén för Kemi, styrelsen för Nobelstiftelsen och rådgivare åt regeringen. Han har fått flera utmärkelser för sin forskning och erhöll 2010 Wilhelm Exnermedaljen tillsammans med Nobelpristagaren Ada Yonath. Bertil Andersson knöts 2007 till Nanyang Technological University som Provost och tillträder i juli 2011 som dess President.

Subra Suresh (f. 1956 i Indien) väljs in som utländskt ledamot. Han är professor i materialvetenskap och Dean of Engineering vid MIT, USA. Subra Suresh har sin grundutbildning från Institute of Technology, Madras, Indien, och blev MSc 1979 vid Iowa State University, USA. Han doktorerade vid MIT 1981. Efter postdoc-perioder vid University of Berkeley och Lawrence Berkeley Laboratory anställdes han som Assistant Professor vid Brown University där han 1989 utnämndes till professor. Han är sedan 2007 Dean of Engineering vid MIT. Suresh forskning spänner över ett brett område från mekaniska egenskaper för metaller och elektroniska material till biologiska celler och molekyler. Han har fått flera utmärkelser och är ledamot i flera akademier. Under 2010 tillträdde han som chef för NSF (National Science Foundation), USA, och har ansvar för en forskningsbudget på 7 miljarder dollar. Subra Suresh var under 1997-98 gästprofessor vid institutionen för hållfasthetslära, KTH, och utnämndes till hedersdoktor 2006.

För ytterligare information:
Cecilia Borglin, tf pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
08-791 2939, 072-22 77 884
cecilia.borglin@iva.se


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Dokument & länkar