Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ) Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl.14.00 i Folkets Hus, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt: · förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté samt revisionskommitté, · val av ledamöter till nomineringskommittén. Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell och Jonas Nyrén samt att nyval sker av Anna Weiner Jiffer och Per-Anders Ovin. Jockum Beck-Friis och Ole Oftedal har undanbett sig omval. Kungsleden AB (publ) Jens Engwall Bilaga: Kallelse till bolagsstämma För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 430 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01070/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01070/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01070/wkr0003.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.