Kungsleden bygger äldreboende.

 

Äldreboendet kommer uppföras under 2004 / 2005 med beräknad färdigställande till april 2005 och förhyras av Halmstad kommun efter färdigställandet med en kontraktstid om 20 år. Hyran kommer att regleras efter fastställd produktionskostnad. Produktionskostnaden beräknas uppgå till ca 50 Mkr. Avkastningen är i nivå med Kungsledens övriga äldreboende.

- Det kommer bli spännande att i samarbete med Halmstad kommun utveckla och uppföra ett modernt äldreboende. Detta är ytterligare ett steg i vår satsning på äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

 

 

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera