Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har köpt 10 fastigheter av Bröderna Edstrand-koncernen för 204 MSEK.

Förvärvet innehåller fastigheter med en uthyrningsbar yta om 100.000 kvm med ett hyresvärde om 23 MSEK. Direktavkastningen baserat på förvärvspriset beräknas till 11 %.

I samband med affären tecknar Bröderna Edstrand-koncernen hyreskontrakt i de berörda fastigheterna med en hyrestid upp till 15 år. Vidare erhåller Bröderna Edstrand-koncernen en option att påkalla tillbyggnad av en fastighet inom 4 år till en beräknad investeringskostnad om 30 MSEK och en avkastning om 10%.

”Det är mycket glädjande att kunna genomföra affären med Bröderna Edstrand-koncernen då vi får fastigheter som kompletterar vårt befintliga bestånd samtidigt som vi får en stabil hyresgäst”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar