Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper en fastighetsportfölj om 18 fastigheter för 530 Mkr av Ahlten, Perez & Co, ägt av Thomas Ahlten, Christian Perez och Per Johansson Perrault. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 80 000 kvm och förvärvas till en beräknad direktavkastning om 8,2 %.

Tillträde är beräknat att ske den 15 november 2004.

”Det är mycket glädjande att vi kunnat genomföra förvärvet av denna väl diversifierade portfölj i den rådande marknadssituationen”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar