Kungsleden köper

Kungsleden köper äldreboende Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Göteborg Backa 866:836. Fastigheten innehåller 76 lägenheter avsedda för äldreboende och förhyrs av Riksbyggen Serviceboende AB och Göteborgs Kommun. Fastigheten är på 6 350 kvm och genererar en hyresintäkt om 5,0 Mkr per år. Fastighetens förvärvspris uppgår till 40,2 Mkr inklusive förvärvsomkostnader. - Ett förvärv med god avkastning relativt den låga risken, vilket betyder att förvärvet ligger i linje med tidigare uttalad satsning på äldreboenden, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. - För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se[REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar