Kungsleden köper äldreboende!

Report this content

Kungsleden köper äldreboende! Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat fastigheten Jakobsberg 34:6 i Järfälla. Fastigheten används för äldreboende och förhyrs av Järfälla kommun med en kontraktstid om 20 år. Fastigheten är om och tillbyggd under 2002 och innehåller drygt 7 000 kvm moderna äldreboenden med en hyra om 11,8 Mkr inkl räntebidrag. Fastighetens förvärvspris uppgår till 130 Mkr. - Resultatet av vår satsning på äldreboende senaste året har överraskat oss positivt. Att nu kunna förvärva ytterligare ett modernt äldreboende till en säker hyresgäst på ett långt hyreskontrakt stärker den låga risk, utan att för den skull göra avkall på våra lönsamhetsmål, vi har i vår fastighetsportfölj för äldreboende, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 415 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 122 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar