Kungsleden köper och säljer

Report this content

Kungsleden köper och säljer Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat 10 fastigheter i Malmö. Fastigheterna används för äldreboende och innehåller drygt 13 Tkvm med en hyra om 17,5 Mkr. Genomsnittlig kontraktstid uppgår till 8 år och 88 % av kontrakterad yta är med Malmö kommun. Fastigheternas förvärvspris uppgår till 192 Mkr med en beräknad direktavkastning om 8 %. Kungsleden har vidare sålt fastigheten Stockholm Stenskärven 8 i Vinsta. Fastigheten som innehåller ca 9.700 kvm kontor har sålts för 35 Mkr vilket resulterar i en reaförlust om 5 Mkr. - Det är mycket positivt att vi kunnat öka vårt innehav inom äldreboende med förvärvet av 10 fastigheter i Malmö samtidigt som vi kunnat avyttra i Stockholm. Ovanstående affärer är ytterligare ett steg i att stärka avkastningen och samtidigt minska risken i fastighetsportföljen, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 415 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 122 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00350/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00350/wkr0003.xls Bilaga