Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer i två separata affärer 11 fastigheter på 9 orter för 135 Mkr med en reaförlust om 2 Mkr. Direktavkastningen på köpeskillingen uppgår till 7,6 %.
Fastigheterna som är belägna på mindre orter har en uthyrningsbar area på 28 500 kvm med ett hyresvärde på 21,5 Mkr.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar