Kungsleden säljer

Kungsleden säljer Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har under det första kvartalet 2003 sålt 16 fastigheter för totalt 180 Mkr med en reavinst före försäljningsadministration om 30 Mkr. Den värdemässigt största försäljningen avser fastigheten Kettil 7 i Västerås, en butiksfastighet mer känt som Sigmahuset. Under det andra kvartalet har fastigheterna Luleå Braxen 1 samt Sollefteå Färgaren 3 och Källaren 3 sålts för 89 Mkr med en reavinst om 10 Mkr före försäljningsadministration. "Det är glädjande att se att försäljningarna under inledningen av 2003 är fortsatt goda och att affärer görs inom alla fastighetskategorier och geografiska marknader" säger Kungsledens VD Jens Engwall, i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 430 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00730/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00730/wkr0003.xls Bilaga

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.